Entri Populer

Snippet

Hadist Sahih Muslim

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rasulullah bersabda :
Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, “Dan bagimu juga kebaikan yang sama.”
[Shahih, HR Muslim No. 4912]


Tentang AGAMA

HR. Ahmad Rasulullah Saw bersabda:
Perkara ini akan menjangkau apa yang dijangkau oleh malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan sebuah rumah disatu desa maupun kota melainkan akan dimasuki oleh agama ini, Yang akan memuliakan orang yang mulia dan Kemuliaan yang Allah memuliakan dengannya agama Islam dan Suatu kehinaan yang Allah menghinakan dengannya kekafiran.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya agama itu berada di bintang niscaya salah seorang dari laki-laki Parsi atau pemuda pemuda Parsi akan pergi ke sana untuk mendapatkannya.

HR. Abul Qasim 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama karena sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan agama mudah karena itu amalkanlah agama semampu kalian. Sesungguhnya Allah SWT menyukai amal saleh yang dikerjakan secara terus menerus sekalipun ringan.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a
Seseorang telah bertanya ke Rasulullah Saw:
Wahai Rasulullah!, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah ?, Rasulullah Saw bersabda: Siapa diantara kalian yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah. Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah r.a, 
berkata:
Aku bersama ayahku masuk menghadap Nabi Saw. Lalu Aku mendengar Beliau bersabda: Sesungguhnya permasalahan ini tidak akan selesai dan akan berlanjut hingga ke zaman dua belas orang Khalifah. Kemudian Beliau berbisik-bisik denganku lalu aku bertanya ayahku: 'Apakah yang telah diberitahu oleh Beliau' Berkata: 'Beliau telah bersabda bahwa kedua belas orang Khalifah tersebut adalah berasal dari kaum Quraisy'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin. Beliau bersabda: 'Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada lima perkara yang merupakan bagian dari fitrah (agama Islam), yaitu ;
-Khitan,
-Mencukur bulu kemaluan,
-Mencukur kumis,
-Menggunting kuku,
-Mencabut bulu ketiak.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a
Mengenai Firman Allah SWT: 
'Itulah mereka yang mendakwa bahwa mereka mencari jalan penghubung kepada Tuhannya'. Siapakah dikalangan mereka yang paling dekat dengan Tuhan mereka dengan berkata: 'Ada sekelompok jin yang telah memeluk Islam dan sebelum ini mereka disembah oleh manusia maka orang-orang yang menyembah itu tetap saja menyembah mereka yaitu jin walaupun mereka yaitu jin tersebut telah memeluk Islam'

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama maka dengan sendirinya ia akan tertolak.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Demi Allah!, sesungguhnya telah hampir waktunya Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi serta tidak menerima cukai dan harta akan melimpah hingga tidak ada seorangpun yang ingin menerimanya.

HR. Muawiyah r.a
Rasulullah Saw bersabda: 
Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah niscaya Allah menjadikannya memahami masalah agama. HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yang masih ada ialah jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk keluar berjihad maka lakukanlah.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas r.a 
berkata : 
Sesungguhnya beberapa orang sahabat bertanya kepada isteri-isteri Nabi Saw mengenai amalan yang dilakukan oleh Beliau secara diam-diam. Maka ada diantara mereka yang memberitahu bahwa dia tidak akan menikah. Ada juga yang memberitahu bahwa dia tidak makan daging dan ada pula yang memberitahu bahwa dia tidak pernah tidur diatas hamparan. Mendengar hal itu semua, Nabi Saw memuji kepada Allah dan bersabda: 'Ada apa dengan kaum itu, mereka berbicara itu dan ini, sesungguhnya aku mendirikan Shalat dan aku juga tidur, aku berpuasa, berbuka dan aku juga kawin. Maka siapa yang tidak suka sunnah-ku, dia bukanlah umatku'

HR. Hakim melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Satu kelompok masuk Surga tanpa dihisab. Satu kelompok dihisab dengan hisab yang mudah lalu masuk Surga. Satu kelompok lagi, diatas punggung mereka dosa-dosa mereka seperti gunung-gunung yang kokoh. Pada kelompok ketiga, Allah bertanya pada Malaikat: Siapa mereka?. Malaikat menjawab: 'Mereka adalah hamba dari hamba-hamba-Mu'. Lalu Allah berfirman: Turunkan dosa-dosa mereka dan letakkan dosa-dosa itu diatas punggung yahudi dan nasrani dan masukkan mereka dengan rahmat-Ku ke Surga.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Manusia telah mengikuti kaum Quraisy baik berbentuk kebaikan atau keburukan. KeIslaman mereka adalah mengikuti keIslaman kaum quraisy dan begitu juga dengan kekufuran mereka adalah mengikuti kekufuran kaum tersebut.

HR. Ibnu Khuzaimah melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Hajar Aswad adalah batu Yaqut yang berwarna putih dari Surga kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa kaum musyrikin. Kelak dihari kiamat akan dibangkitkan sebesar bukit Uhud lalu memberikan kesaksian untuk penduduk dunia yang pernah memegang dan menciumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a, berkata: 
Seorang pendeta datang berjumpa Nabi Saw lalu berkata: Wahai Muhammad atau wahai Abu Al-Qasim! pada hari kiamat Allah SWT memegang langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, air, tanah dan semua makhluk dengan jari-jarinya. Kemudian Dia menggoyangnya sambil berfirman: 'Akulah raja, Akulah raja' Lalu Rasulullah Saw tertawa karena kagum mendengar kata-kata pendeta tersebut sambil membenarkannya kemudian membaca ayat: 'Dan orang yang syirik tidak menghormati Allah dengan sewajarnya, sedangkan pada hari kiamat bumi keseluruhannya berada dalam genggaman kuasa-Nya. Mahasuci Allah, Dia dan keadaan-Nya yang tertinggi dari apa yang mereka sekutukan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sekiranya sepuluh orang yahudi mengikutiku niscaya semua orang yahudi dimuka bumi ini memeluk Islam.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti yang dilambungkan oleh Tuhan yang Maha perkasa ditangan-Nya sebagaimana seorang dari kalian melambungkan roti dari dua tangan sewaktu berjalan. Itu adalah hidangan ahli Surga. Tiba-tiba datang seorang yahudi lalu berkata: 'Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkatimu wahai Abu Al-Qasim, inginkah engkau mendengar ceritaku tentang hidangan ahli Surga pada hari kiamat ?' Rasulullah Saw bersabda: 'Ya, silahkan!' Orang tersebut berkata: 'Bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti' Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Mendengar kata-kata tersebut Rasulullah Saw memandang kepada kami kemudian tertawa hingga kelihatan gigi geraham Beliau. Orang tersebut berkata lagi: 'Inginkah kalian aku ceritakan tentang lauk pauk mereka ?' Rasulullah Saw menjawab: 'Ya!'. Orang itu berkata: 'Lauk pauk mereka adalah Balam dan Nun'. Para sahabat bertanya: 'Apakah Balam dan Nun itu ?'. Laki-laki tersebut menjawab: 'Lembu dan ikan paus dimana segumpal daging terbaik yang tergantung pada hatinya dapat dimakan oleh tujuh puluh ribu orang'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh As-Sa'bi bin Jathamah r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang perempuan dan anak-anak kaum musyrikin yang diserang pada malam hari dan ternyata serangan itu mengenai isteri dan anak-anak mereka. Lalu Beliau menjawab dengan bersabda: 'Dalam keadaan seperti itu isteri dan anak-anak mereka termasuk dari kalangan mereka

HR. Bukhari, Muslim melalui Ubadah bin As Somit r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa yang mengucap dua Kalimah Syahadat dan bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya. Dan kalimah Allah yaitu Nabi Isa as dijadikan oleh Allah tidak berbapak hanya dengan kalimah `KUN` yang berarti `Jadilah` engkau maka jadilah dia, yang disampaikan kepada Maryam dan juga tiupan roh oleh-Nya serta bersaksi bahwa balasan Surga adalah pasti, begitu juga balasan Neraka adalah pasti, dimana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendaki kedalam Surga melalui salah satu dari delapan pintu Surga sebagaimana yang dikehendakinya .

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Aku adalah orang yang paling berhak terhadap putera Maryam. Para Nabi adalah saudara-saudara sebapak. Antara aku dan dia (putera Maryam) tidak ada seorang Nabi.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan melainkan telah disentuh oleh setan. Bayi itu menangis, menjerit karena sentuhan setan tersebut kecuali putera Maryam dan Maryam.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a, 
berkata: 
Ketika pembukaan kota Mekah, ia mendengar Rasulullah Saw yang ketika itu berada di Mekah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala. Kemudian Beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah!, bagaimana dangan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, untuk dilumuri di kulit supaya berminyak dan untuk menyalakan lampu ?' Beliau menjawab: Tidak bisa. Ia tetap haram. Lalu Beliau meneruskan kata-kata: Semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi. Sesungguhnya Allah SWT ketika mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka berdalih lalu menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a,
berkata: 
Ketika peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah Saw bersabda: Tidak lagi yang dinamakan hijrah dari Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Apabila kalian dipanggil oleh pemerintah untuk berperang maka berangkatlah. Disaat yang lain ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah Saw juga pernah bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah sewaktu dia menciptakan langit dan bumi. Pengharaman itu terus hingga hari kiamat kelak. Sebelumku, tidak seorangpun yang dibolehkan berperang di negeri ini. Aku sendiripun tidak dibolehkan melakukan perkara yang sama kecuali satu ketika. Kota ini telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat nanti. Pohon-pohon tidak bisa ditebang, binatang buruan tidak bisa dibunuh yaitu diburu, barang yang ditemui di kota ini tidak bisa diambil kecuali orang yang ingin mengumumkan, rumput-rumput tidak bisa dicabut atau dipotong Al-Abbas r.a bertanya: 'Apakah rumput lalang terkecuali wahai Rasulullah, karena ia sangat berguna kepada manusia ?. Rasulullah Saw menjawab: Ya!, kecuali rumput lalang.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a, 
berkata:
Ketika Nabi Saw memasuki Mekah terdapat sebanyak tiga ratus enam puluh buah berhala di sekitar Ka'bah. Lalu Nabi Saw meruntuhkannya dengan menggunakan tongkat yang berada di tangannya seraya bersabda: Telah datang kebenaran dan musnahlah kebathilan karena sesungguhnya kebathilan itu, adalah sesuatu yang pasti musnah. (bermakna: kebenaran telah datang dan yang bathil itu tidak akan menang dan tidak akan berulang). Ibnu Abu Umar menambah: 'Peristiwa itu terjadi pada waktu pembukaan kota Mekah'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mughaffal Al Muzani r.a
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani r.a, berkata:
Rasulullah Saw telah membaca surat Al-Fath sewaktu dalam perjalanan diatas kendaraan (unta) Beliau pada tahun pembukaan kota Mekah. Beliau mengulang-ulang bacaannya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah telah mengutuk orang-orang yahudi dan nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi-nabi mereka sebagai Masjid yaitu tempat Shalat. Aisyah berkata: 'Jika tidak karena sabda Nabi tersebut pasti maqam Rasulullah juga dijadikan Masjid karena mereka tidak takut untuk menjadikan maqam Nabi sebagai Masjid'

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda
Allah melaknati orang-orang yahudi dan nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi-nabi mereka sebagai Masjid.

HR. Bukhari, Muslim melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu maka jawablah kepada mereka: 'Wa`alaikum'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a
Rasulullah Saw bersabda:
'Kalian telah mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga mereka masuk kedalam lubang biawak kalian tetap mengikuti mereka' Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan itu adalah orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani ?' Beliau bersabda: 'Kalau bukan mereka siapa lagi ?'.

HR. Muslim melalui Abu Musa r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Bila telah terjadi hari kiamat, Allah azaa wa jalla mendorong orang yahudi atau orang nasrani kepada setiap muslim. Dia berfirman: 'Inilah untuk tebusanmu dari Neraka'.

HR. Tirmidzi
Dari Anas radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Akan datang kepada manusia masa dimana orang-orang yang bersabar untuk beragama, seperti orang yang menggenggam bara api.”

TENTANG AKAL

HR. Ibnul Mahbar melalui Bara' Bin Azib r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Wahai manusia, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu ada kendaraannya. Sedangkan kendaraan seseorang adalah akalnya. Orang yang paling baik petunjuknya dan paling mengenal hujjah adalah orang yang paling utama akalnya diantaramu.

HR. Ibnul Mahbar melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Bagi tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, sedangkan tiang orang yang beriman itu adalah akalnya. Maka menurut kadar akalnya ibadahnya itu ada. Tidakkah kamu mendengar perkataan orang-orang yang zalim didalam Neraka: 'Seandainya kami mendengar atau kami berpikir niscaya kami tidak menjadi penghuni Sa'ir (Neraka)'

HR. Tirmidzi melalui Aisyah r.a 
Saya berkata :
'Wahai Rasulullah dengan apakah manusia mendapat keutamaan di dunia ?' Beliau bersabda: 'Dengan akal' Saya bertanya: 'Dan di akhirat ?' Beliau bersabda: 'Dengan akal' Saya bertanya: 'Tidakkah mereka dibalas dengan amal mereka ?' Beliau bersabda: 'Hai Aisyah, apakah mereka beramal kecuali dengan kadar akal yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada mereka, maka dengan kadar akal yang diberikan kepada mereka, amal mereka itu ada, dan dengan kadar apa yang mereka amalkan, mereka dibalas'

HR. Ibnul Mahbar 
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai ?,
lalu Beliau bersabda:
'Orang yang berakal' Mereka bertanya: 'Bukankah orang yang berakal itu orang yang sempurna kepribadiannya, jelas kefasihannya, murah telapak tangannya (dermawan) dan besar kedudukannya ?' Beliau bersabda: 'Jika seluruhnya demikian, niscaya kesenangan dunia dan akhirat itu tidak bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang bertakwa, meskipun ia di dunia hina dan rendah'

HR. Al Khathib melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT merasa heran
-Kepada seseorang yang meminta tetapi tidak meminta Surga.
-Kepada seseorang dia memberi tapi bukan memberi karena mengharapkan pahala.
-Kepada seseorang yang meminta perlindungan tetapi bukan meminta perlindungan dari Neraka.

HR. Ibnul Mahbar melalui Abu Qatadah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Orang yang paling sempurna akalnya diantaramu adalah orang yang paling keras takutnya kepada Allah ta'ala dan Orang yang paling baik penalarannya diantaramu dalam apa yang diperintahkan kepadamu dan meninggalkan apa yang dilarang meskipun ia adalah orang yang paling sedikit amalan sunahnya.

HR. Bukhari melalui Zaid Bin Khalid Al Juhani r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tahukah kalian apa yang di firmankan Tuhan kalian. Allah SWT berfirman: Barangsiapa yang mengatakan turun hujan pada kami karena kemurahan dan rahmat Allah, dia itulah yang beriman kepada-Ku. Adapun orang yang mengatakan turun hujan pada kami karena bintang ini dan bintang itu maka dia itulah yang kafir terhadap Aku dan percaya pada bintang.

HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman: Aku memberi hamba-Ku suatu nikmat sebagian mereka menjadi kafir karenanya. Mereka mengatakan: 'Semua ini karena bintang'.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah Bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
'Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar yaitu memohon ampun. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka' Seorang wanita yang cukup pintar diantara mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka ?' Rasulullah Saw bersabda: 'Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal oleh golongan kalian' Wanita itu bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah!, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu ?' Rasulullah Saw bersabda: 'Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mengerjakan Shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan karena haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama'

TENTANG AL-QURAN

HR. Abu Daud melalui Ubadah bin Shamit r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah Al-Qalam. Allah berfirman: 'Menulislah !' 'Apa yang saya tulis ?' 'Tulislah ketentuan-ketentuan segala sesuatu hingga terjadinya hari kiamat'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
- Perumpamaan orang Mu'min yang membaca Al-Qur'an ialah seperti perumpamaan buah utrujah yaitu buah yang berbau harum dan rasanya enak.
- Maka perumpamaan orang Mu'min yang tidak membaca Al-Qur'an ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya akan tetapi rasanya manis.
- Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an ialah seperti buah raihanah yaitu buah yang berbau harum tetapi rasanya pahit.
- Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an ialah seperti buah hanzhalah (paria) yaitu buah yang tidak ada bau sama sekali dan ditambah pula oleh rasanya yang pahit.

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang berjinabah dan wanita yang haid tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur'an.

HR. Baihaqi 
Rasulullah Saw bersabda:
Al-Qur'an adalah
- Nur (petunjuk) yang jelas,
- Peringatan yang bijak dan
- Jalan yang lurus.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a, 
berkata:
Seorang laki-laki telah datang menemui Rasulullah Saw di Ja'ranah setelah kembali dari peperangan Hunain. Pada pakaian Bilal terdapat perak dan Rasulullah Saw mengambilnya untuk dibagikan kepada orang-orang. Laki-laki yang datang itu berkata: 'Wahai Muhammad! hendaklah kalian adil' Rasulullah Saw bersabda: 'Celakalah kalian!, siapa lagi yang lebih berbuat adil jika aku tidak adil, pasti kalian yang rugi jika aku tidak berbuat adil' Umar bin Al-Khattab r.a, berkata: 'Biarkan aku membunuh si munafik ini, wahai Rasulullah!' Rasulullah Saw bersabda: 'Aku berlindung dengan Allah dari kata-kata manusia bahwa aku membunuh sahabatku sendiri. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkong mereka yaitu tidak mengambil faedah dari apa yang mereka baca bahkan mereka hanya sekedar membacanya saja. Mereka menyudahi bacaan Al-Qur'an sebagaimana anak panah menembus binatang buruan'

HR. Baihaqi melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Al-Qur'an dapat memberi Syafa'at kepada hamba yang mengerjakannya kelak dihari kiamat. Al-Qur'an berkata: 'Wahai Rabb-ku, aku cegah dia dari tidur di malam hari, karena itu izinkanlah aku memberi Syafa'at kepadanya'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw membaca firman Allah: Dia-lah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Qur'an. Sebagian besar darinya ialah ayat-ayat Muhkamaat (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya), ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu atau pokok isi Al-Qur'an dan yang lain lagi ialah ayat-ayat Mutasyabihat yang samar-samar serta tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah kefahaman yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada didalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Qur'an untuk mencari-cari ta'wilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Mereka berkata 'kami beriman kepadanya'. Semuanya datang dari sisi Tuhan kami dan tidak yang mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berpikiran.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas r.a, 
berkata:
Empat orang yang menghimpun Al-Qur'an di zaman Rasulullah Saw semuanya dari golongan Anshar yaitu - Muadz bin Jabal, - Ubai bin Ka'ab, - Zaid bin Thabit dan - Abu Zaid.

HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas r.a
Bagaimana kami berbuat apabila datang kepada kami urusan yang tidak kami jumpai dalam kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah ?. Lalu Beliau bersabda: Bertanyalah kepada orang-orang saleh dan jadikanlah urusan itu sebagai bahan musyawarah dengan mereka.

HR. Ad Duruquthni melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Perbanyaklah membaca Al-Qur'an dirumah kalian. Sesungguhnya suatu rumah yang didalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, -Sedikit kebaikannya dan -Banyak keburukannya serta -Menyempitkan penghuninya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tidak bisa berhasad dengki kecuali pada dua perkara yaitu: Terhadap seseorang yang dianugerahkan Al-Qur'an dan dia membacanya sepanjang siang dan malam. Juga terhadap seseorang yang dikaruniakan oleh Allah harta kekayaan lalu dia membelanjakannya dengan baik pada waktu malam dan juga pada waktu siang.

HR. Ad Dailami melalui Amr Ibnu Syua'ib r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an maka dikala ia menamatkan bacaannya enam puluh ribu Malaikat mendoakannya.

HR. Syaikhan 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir dalam membacanya, kelak akan di himpun bersama para Malaikat Safarah yang mulia lagi takwa dan Orang yang membaca Al-Qur'an tetapi mengalami kesulitan dalam membacanya hingga amat berat dirasakannya maka ia memperoleh dua pahala.

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Berilah matamu bagian dari perbuatan ibadah yang melihat mushaf Al-Qur'an (membaca Al-Qur'an) dan Memahami isinya serta Mengambil pelajaran dari keajaiban-keajaiban susunannya.

HR. Abu Daud 
Rasulullah Saw bersabda:
Tiada suatu kaumpun berkumpul disalah satu rumah Allah (Masjid) seraya membaca Kitabullah (Al-Qur'an) dan diantara mereka ada yang mempelajarinya, kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmat, serta para Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebutkan mereka kepada orang-orang yang dekat di sisi-Nya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Satu perkara yang di izinkan oleh Allah kepada Nabi Saw ialah membaca Al-Qur'an secara berlagu.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Barangsiapa mendengarkan ayat Al-Qur'an (yang dibaca orang lain), Allah mencatat untuknya kebaikan yang berlipat ganda dan Barangsiapa yang membaca ayat Al-Qur'an, kelak ayat yang dibacanya itu merupakan nur (cahaya) baginya dihari kiamat.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an itu seperti unta yang terikat. Apabila dia menjaganya maka unta itu akan tetap ada ditempatnya dan apabila dia melepaskannya maka unta tersebut akan lari.

HR. Abu Daud melalui Jabir bin Abdullah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Bacalah Al-Qur'an oleh kalian dan harapkanlah melalui bacaan itu pahala dari Allah SWT.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a, 
berkata: 
Rasulullah Saw melarang seseorang bermusafir ke negeri musuh dengan membawa Al-Qur'an.

HR. Thabrani melalui Tamim Ad Daari r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca sepuluh ayat Al-Qur'an dimalam hari, ditulis baginya satu qinthor. Dan satu qinthor itu lebih dari dunia dan isinya. Allah berfirman: Bacalah dan naiklah untuk setiap ayat, satu tingkat hingga akhir ayat yang dibacanya.

HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa mengikuti Kitabullah (Al-Qur'an) niscaya Allah akan memberinya petunjuk dari kesesatan dan Dia akan memeliharanya dari hisab yang buruk kelak dihari kiamat.

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Sunat itu ada 2 macam, yaitu
-Sunat dalam hal yang fardhu, Sunat dalam hal fardhu berasal dari Kitabullah, bila dipegang mendapat petunjuk dan bila ditinggalkan tersesat.
-Sunat dalam hal yang bukan fardhu adalah sunat yang bukan dari Kitabullah, bila diamalkan merupakan suatu keutamaan bagi pelakunya dan bila ditinggalkan tidak merupakan suatu kesalahan (dosa).

HR. Thabrani Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a: 
Tentang firman Allah SWT: 
"Janganlah kalian gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an" Ia berkata: 'Dulu apabila Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, maka Nabi Saw menggerakkan lidah dan bibir Beliau untuk membaca wahyu tadi hingga susah menggerakkannya. Keadaan Beliau sedemikian dapat dilihat' Maka Allah berfirman: 'Janganlah kalian menggerakkan lidahmu untuk membacanya dan ingin cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya dan membacanya. Kami-lah yang perlu mengumpulkannya di dadamu dan membacanya, lalu kalian membacanya. Apabila Kami selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu' Kami menurunkannya, maka dengarkanlah baik-baik firman-Nya : 'Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya. Kami menjelaskannya melalui lidahmu' Apabila Malaikat Jibril mendatangi Beliau, Beliau diam dan apabila Malaikat tadi yaitu Jibril telah pergi, barulah Beliau membacanya sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah kepada Beliau.

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitabullah (Al-Qur'an), Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad Saw (Sunnah Rasul), Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang di buat-buat (bid'ah). Sesungguhnya apa yang diancamkan pada kalian benar-benar akan datang dan kalian tidak akan dapat menolaknya.

HR. Thabrani melalui Abdullah Ibnu Busr r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Bukan termasuk umatku, yaitu
- Pendengki,
- Pengumpat dan
- Peramal.
Dan akupun tidak termasuk golongan mereka.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, 
berkata:
Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Saw sebelum tiba hari kematian Beliau hingga Beliau wafat. Wahyu yang paling banyak diturunkan adalah pada hari kematian Rasulullah Saw.

HR. Bukhari, Muslim 
Setelah selesai Sayyidatina Aisyah berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat yaitu samar-samar dari Al-Qur'an, maka mereka itulah orang-orang yang telah disebut oleh Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap mereka.

TENTANG AMAL

HR. Ahmad melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Amal Surga adalah jujur, apabila seorang hamba berbuat jujur berarti ia telah bertakwa, apabila ia bertakwa berarti ia beriman dan apabila ia beriman berarti ia masuk Surga.
- Amal Neraka adalah dusta, apabila seorang hamba berdusta berarti ia telah berbuat durhaka, dan apabila ia berbuat durhaka berarti ia telah ingkar dan apabila ia ingkar berarti ia masuk Neraka.

HR. Bukhari, Muslim 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya amal bergantung pada niatnya dan masing-masing orang hanya memperoleh dari apa yang di niatkannya. Karena itu barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, Dan bila hijrahnya kepada perkara duniawi maka ia memperolehnya.

HR. Ahmad melalui Abu Bakrah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan
- Sejahat-jahat manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a 
'Apakah amalan yang paling utama?' Beliau bersabda:
Shalat pada waktunya.
Aku bertanya lagi: 'kemudian apa lagi?' Beliau bersabda:
'Berbakti kepada kedua orang tua'
Aku bertanya lagi: 'kemudian apa lagi?' Beliau bersabda:
'Berjuang pada jalan Allah'

HR. Tirmidzi 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian menjadi orang bodoh yang mengatakan: 'Jika manusia berbuat baik padaku maka akupun berbuat baik padanya' 'Jika mereka berbuat zalim maka kamipun akan zalim kepada mereka' Akan tetapi pandaikanlah diri kalian, dimana jika manusia berbuat baik maka berbuat baiklah pada mereka dan jika mereka berbuat zalim maka janganlah kamu berbuat zalim kepada mereka.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Perbaikilah urusan dunia kalian dan beramallah untuk akhirat kalian, seakan-akan kalian akan mati besok.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah ingin menyiksa sesuatu kaum niscaya azab-Nya akan menimpa siapa saja yang berada dikalangan mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikuti amalan yang telah mereka lakukan.

HR. Baihaqi melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Gunakanlah lima perkara sebelum lima perkara lainnya:
- Hidupmu sebelum matimu,
- Sehatmu sebelum sakitmu,
- Senggangmu sebelum sibukmu,
- Mudamu sebelum tuamu,
- Kayamu sebelum miskinmu.

HR. Baihaqi melalui Ibnu Amr r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Tiada suatu hadiahpun yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya lebih baik dari kalimat yang mengandung hikmah Yang menambahkan kepadanya hidayah Allah atau Menyelamatkannya dari kebinasaan (kesesatan).

HR. Abul Qasim 
Rasulullah Saw bersabda:
Catatan amal perbuatan dibeberkan dihadapan Allah SWT setiap hari Senin dan Kamis. Dan ditampakkan kepada para Nabi, para Ayah dan para Ibu pada hari Jum'at. Lalu mereka bergembira dengan kebaikan amal perbuatan mereka dan wajah mereka makin bertambah putih dan cemerlang. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyakiti orang-orang mati kalian dengan amal perbuatan buruk kalian.

HR. Ibnu Abud Dunya melalui Shafwan Ibnu Salim r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Ingatlah!, aku akan memberitahukan kalian ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi tubuh kalian, yaitu diam dan berakhlak yang baik.

HR. Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila ingin mengetahui pahala amalnya di sisi Allah SWT maka hendaklah ia melihat amal yang telah dikerjakannya untuk Allah SWT.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman:
Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku sendiri untuk berbuat aniaya maka kalian jangan saling menzalimi sesama kalian. Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kamu semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang Aku beri petunjuk. Hai hamba-hamba-Ku, kalian adalah orang-orang yang lapar kecuali orang-orang yang Aku beri makan. Hai hamba-hamba-Ku sekiranya generasi pendahulu kalian dan generasi yang terakhir, mereka berdiri disuatu dataran tinggi lalu mereka semua meminta kepada-Ku maka Aku kabulkan permintaan tiap-tiap orang, hal ini sama sekali tidak mengurangi apa-apa yang ada pada-Ku. Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya ini semua adalah amal-amal perbuatanmu sendiri, Aku hitung untuk kamu tanpa Aku kurangi maka barangsiapa mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah SWT. Dan barangsiapa mendapatkan yang tidak demikian itu hendaklah dia mencerca dirinya sendiri.

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak kepada kedudukan kalian, serta tidak pula kepada harta benda kalian, akan tetapi Dia melihat kepada kalbu kalian dan amal perbuatan kalian.

HR. Bukhari, Muslim melalui Zaid bin Khalid Al Juhani r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa yang membantu menyiapkan persiapan pada orang yang akan berperang pada jalan Allah maka sama halnya dengan dia turut berperang. Dan siapa yang menjaga atau memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya dengan baik maka berarti dia juga telah ikut berperang.

HR. Ibnu Majah 
Rasulullah Saw bersabda:
Sungguh termasuk sunah yaitu hendaknya seseorang keluar mengantarkan tamunya hingga sampai ke pintu rumahnya. HR. Baihaqi Rasulullah Saw bersabda: Jika engkau meringankan suatu pekerjaan pembantumu maka hal tersebut merupakan pahala kebaikan dalam timbangan amalmu kelak dihari kiamat.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw pernah menggerak-gerakkan tangan dalam tidurnya, maka aku bertanya: 'Wahai Rasulullah!, didalam tidur anda melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan. Beliau bersabda: 'Mengherankan, ada segolongan manusia dari umatku yang menyerbu ke Baitullah karena ada seorang laki-laki Quraisy berlindung di Baitullah hingga ketika mereka sampai di Baida' mereka dibenamkan (dimusnahkan)' Kami berkata: 'Wahai Rasulullah!, sesungguhnya jalan itu telah dipenuhi oleh manusia' Beliau bersabda: 'Benar, diantara mereka ada yang memang bermaksud untuk menyerbu, ada yang dipaksa dan ada yang sekedar melalui tempat tersebut, tetapi mereka semuanya dibinasakan sekaligus, lalu mereka dibangkitkan dari tempat-tempat yang berlainan, Allah akan membangkitkan mereka berdasar kepada niat mereka'

HR. Al Khathib melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Niat yang benar (tulus) bergantung di Arasy. Apabila seorang hamba melaksanakan niatnya itu maka Arasy berguncang karenanya lalu ia mendapat ampunan.

HR. Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Ada seorang pria yang hidup sebelum kamu semua, amalnya dihisab dan tidak terdapat kebajikannya sama sekali kecuali dia itu baik dalam bergaul dengan sesama manusia. Dia itu orang mudah. Dia menyuruh pesuruh-pesuruhnya (penagih hutang) supaya memaafkan orang-orang yang mengalami kesulitan (ekonomi). Allah berfirman: 'Aku yang lebih berhak terhadap yang demikian itu daripada kamu, hendaklah kamu ampuni dia'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Alangkah bahagianya seorang hamba yang ketika menjelang kematiannya dia selalu memperbaiki ibadatnya kepada Allah dan Selalu setia kepada tuannya. Alangkah bahagianya dia.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang hamba yang setia kepada tuannya dan menjalankan ibadat kepada Allah dengan baik, maka baginya pahala dua kali lipat.

HR. Bukhari melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa menolong orang yang meminta pertolongan niscaya Allah mencatatkan baginya tujuh puluh tiga ampunan. Salah satu diantaranya ialah perkaranya menjadi baik semuanya. Sedangkan yang tujuh puluh dua lainnya merupakan derajat-derajat yang akan diperolehnya kelak dihari kiamat.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak memperdulikan aib-aib orang lain lalu ia menafkahkan kelebihan dari hartanya dan menahan mulutnya dan ia rajin mengamalkan sunnah serta tidak mengerjakan hal yang bid'ah.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Hai anak Adam, berlapanglah (suka menolong) kepada hamba-hamba-Ku agar Aku penuhi dengan kecukupan. Dan Aku akan menutup (menghilangkan) kekafiranmu walaupun tidak bekerja secara penuh dan kamu tidak memohon kepada-Ku agar Aku menghilangkan kekafiranmu.

HR. An Nasa'i melalui Abu Umamah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya Allah SWT tidak mau menerima amal seseorang kecuali amal perbuatan yang ikhlas karena-Nya dan diharapkan untuk mendapat pahala-Nya.

TENTANG AMPUNAN

HR. Tirmidzi Melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman:
Hai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepada-Ku dan kamu mengharapkan kepada-Ku, Aku ampuni kamu bagaimanapun keadaanmu sebelumnya, Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan dilangit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku, Aku ampuni kamu dan Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya kamu mendatangi Aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang hampir memenuhi bumi, kalau kamu bertemu Aku nanti dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, pasti Aku mendatangi kamu dengan membawa ampunan yang hampir memenuhi bumi pula.

HR. Thabrani Melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman: Aku mempunyai kekuasaan (berkuasa) untuk mengampuni dosa-dosa, Aku ampuni dia dan Aku tidak perduli asalkan dia tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu.

HR. Abu Abbas Al Hamdani 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah lebih gembira atas taubatnya seorang hamba daripada orang yang kehausan lalu menemukan air dan Lebih gembira dari wanita mandul yang dapat melahirkan anak dan Lebih gembira dari orang yang kehilangan barang lalu menemukannya. Barangsiapa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang murni maka Allah melupakan, - Dua Malaikat pencatat amalnya, - Semua anggota tubuhnya dan - Tempat-tempat ia melakukan dosa Sehingga semuanya tidak dapat menjadi saksi bagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah dikerjakannya.

HR. Ahmad Melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Iblis berkata (memohon) kepada Tuhannya: 'Dengan keagungan-Mu dan kemulian-Mu, saya senantiasa berusaha menyesatkan keturunan Adam selama roh-roh mereka masih dikandung badan' Allah SWT berfirman: Dengan keagungan-Ku dan kemulian-Ku, Aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka mau minta ampun kepada-Ku.

HR. Bukhari Melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang-orang Mu'min didekatkan kepada Tuhannya hingga Dia menaruh tutup-Nya diatas orang-orang Mu'min sehingga orang-orang Mu'min mengetahui dosa-dosanya. Allah berfirman: 'Aku akan menutupinya di dunia dan Aku mengampunkannya bagimu hari ini' Kemudian dilipatnya catatan-catatan kebajikannya. Adapun mereka yang lain atau para kafir maka mereka dipanggil diatas kepala para saksi (orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang yang zalim).

HR. Tirmidzi Melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman: Aku-lah yang paling berhak untuk ditakuti maka dari itu janganlah kamu menjadikan Tuhan (yang lain) bersama-Ku lalu barangsiapa yang takut menjadikan Tuhan (yang lain) bersama-Ku maka Aku harus mengampuni dia.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing sedang mengelilingi sebuah telaga pada hari yang sangat panas. Anjing itu berusaha menjulurkan lidahnya karena kehausan. Ia kemudian menggunakan sepatunya yang dibuat dari kulit yaitu khuf untuk mengambil air telaga tersebut hingga anjing tadi dapat minum. Oleh karena perbuatannya itulah dosa wanita tersebut diampuni.

HR. Muslim Melalui Jundub Al Alaqiy r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Barangsiapa bersumpah atas Nama-Ku agar Aku tidak mengampuni si fulan, sedangkan Aku telah mengampuni si fulan maka Aku rusak amalnya atau seperti apa yang ia ucapkan.

HR. Abu Daud Melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Tiadalah tumbuh sehelai uban pada kepala seorang muslim, melainkan Allah SWT menuliskan untuknya satu pahala kebaikan dan menggugurkan satu perbuatan dosa darinya karena uban tersebut.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Abdullah Bin Mas'ud r.a
Seseorang telah bertanya Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah!, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah ?, Rasulullah Saw bersabda: Siapa diantara kalian yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah. Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam.

HR. Ibnu Asakir 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu terdapat dosa yang tidak dapat di hapuskan dengan Shalat, tidak juga dengan shaum, tidak juga dengan ibadah Haji dan tidak pula dengan ibadah Umrah, melainkan hanya dapat di hapus dengan melalui kesusahan-kesusahan dalam mencari kehidupan.

HR. Hakim Melalui Hasan Secara Mursal 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman: Aku Maha mulia dan Maha Besar. Tidak pantas bagi-Ku bila Aku menutupi dosa seorang muslim sewaktu di dunia lalu Aku membeberkannya (di hari kiamat) sesudah Aku tutupi di dunia. Aku terus memberi ampunan kepada hamba-Ku selagi ia meminta ampunan kepada-Ku.

HR. Baihaqi 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa. Dan orang yang meminta ampunan dari perbuatan dosa, sedangkan ia masih tetap menjalankannya sama dengan orang yang mengejek Rabb-nya.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT amat gembira dengan taubat hamba-Nya yaitu salah seorang dari kalian bertaubat kepada-Nya sewaktu dalam perjalanan didaerah tandus (kering kerontang). Sewaktu berhenti beristirahat unta berjalan perlahan-perlahan meninggalkannya sambil membawa bersama bekal makanan dan minuman. Laki-laki itu puas mencarinya hingga merasa putus asa lalu berbaring dibawah sebatang pohon. Asyik dalam keadan tersebut tiba-tiba unta yang dicari-cari tadi muncul di sisinya. Dia terus memegang tali kekang unta tersebut. Oleh karena terlalu gembira dia berkata dalam keadaan tergesa-gesa: 'Ya Allah!, Engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu'

HR. Hakim 
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya kalian mampu ber-Istighfar sebanyak-banyaknya, lakukanlah itu. Karena sesungguhnya dalam pandangan Allah, tidak ada yang lebih tinggi nilainya dan tidak ada yang lebih disukai oleh-Nya dari pada Istighfar.

HR. Baihaqi 
Rasulullah Saw bersabda:
Tidaklah seorang hamba Allah, baik pria maupun wanita yang berIstighfar tujuh puluh kali sehari melainkan Allah mengampuni tujuh ratus dosa-dosanya. Dan sesungguhnya sia-sia-lah hamba Allah, baik pria maupun wanita yang dalam sehari semalam berbuat dosa lebih dari tujuh ratus kali.

HR. Tirmidzi Melalui Abdullah Bin Amru r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku diatas kepala para makhluk pada hari kiamat, maka dibentangkanlah 99 buah kitab yang besar-besar, tiap-tiap kitab selebar sejauh mata memandang. Allah SWT berfirman: Adakah sesuatu yang engkau ingkari dari kitab ini ?. Adakah penulis-penulis-Ku yang menjaga telah menzalimi kamu ?. Laki-laki itu menjawab: 'Tidak, ya Tuhan' Allah SWT berfirman: Sesungguhnya bagimu kebaikan. Sesungguhnya hari ini tidak ada aniaya atas kamu. Dikeluarkanlah kertas yang didalamnya ada tulisan: 'Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Hamba-Nya dan Utusan-Nya'. Allah SWT berfirman: Datanglah ke timbanganmu!!!, kitab besar diletakkan di piringan neraca dan kertas juga diletakkan pada piringan neraca lainnya, kitab besar menjadi ringan dan kertas menjadi berat. Seseorang tidak menjadi berat dosanya karena Asma Allah.

HR. Hakim Melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Satu kelompok masuk Surga tanpa dihisab. Satu kelompok dihisab dengan hisab yang mudah lalu masuk Surga. Satu kelompok lagi, diatas punggung mereka dosa-dosa mereka seperti gunung-gunung yang kokoh. Pada kelompok ketiga, Allah bertanya pada Malaikat: Siapa mereka?. Malaikat menjawab: 'Mereka adalah hamba dari hamba-hamba-Mu'. Lalu Allah berfirman: Turunkan dosa-dosa mereka dan letakkan dosa-dosa itu diatas punggung yahudi dan nasrani dan masukkan mereka dengan rahmat-Ku ke Surga.

HR. Hakim Melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seorang muslim meninggal yang disaksikan oleh empat orang penghuni dari beberapa rumah tetangganya yang terdekat. Allah berfirman: Sungguh telah Aku terima hal-hal yang kalian ketahui dan telah Aku ampuni hal-halnya yang kalian tidak ketahui.

HR. Hakim 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila kalian mampu memperbanyak Istighfar maka lakukanlah. Karena sesungguhnya tiada suatu amalanpun yang lebih berhasil di sisi Allah SWT dan lebih disukai oleh-Nya selain Istighfar (memohon ampun).

HR. Bukhari, Muslim Melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian telah membunuh sebanyak sembilan puluh sembilan orang manusia. Lalu dia mencari seseorang yang paling alim. Setelah ditunjukkan kepadanya seorang pendeta, dia terus berjumpa pendeta tersebut kemudian berkata: 'Aku telah membunuh sebanyak sembilan puluh sembilan orang manusia, apakah taubatku masih diterima?'. Pendeta tersebut menjawab: 'Tidak'. Mendengar jawaban itu, dia terus membunuh pendeta tersebut dan genaplah seratus orang manusia yang telah dibunuhnya. Tanpa putus asa dia mencari lagi seseorang yang paling alim. Setelah ditunjukkan kepadanya seorang Ulama, dia terus berjumpa Ulama tersebut dan berkata: 'Aku telah membunuh sebanyak seratus orang manusia. apakah taubatku masih diterima?'. Ulama tersebut menjawab: 'ya!, siapakah yang bisa menghalangi kalian dari bertaubat?, pergilah ke negeri si fulan, karena disana ramai orang yang beribadat kepada Allah. Kalian beribadatlah kepada Allah SWT bersama mereka dan jangan pulang ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang sangat hina'. Laki-laki tersebut beranjak menuju ke tempat yang dinyatakan. Ketika berada dipertengahan jalan tiba-tiba dia mati. Menyebabkan Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab berdebat mengenainya. Malaikat Rahmat berkata: 'Dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah SWT' Maka Malaikat Azab pula berkata: 'Dia tidak pernah melakukan kebaikan' Lalu Malaikat yang lain datang dalam keadaan berupa manusia dan coba menghakimi mereka sambil berkata: 'Ukurlah jarak diantara dua tempat, mana yang lebih dekat itulah tempatnya' Kemudian mereka mengukurnya. Ternyata mereka dapati laki-laki tersebut lebih dekat kepada negeri yang ditujunya. Akhirnya dia diambil oleh Malaikat Rahmat.

HR. Abusy Syekh Melalui Jabir Bin Abdullah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian mengerjakan ghibah (mengumpat), karena sesungguhnya ghibah (mengumpat) dosanya lebih besar daripada berzina. Sesungguhnya seseorang terkadang melakukan zina lalu bertaubat maka Allah mengampuninya tetapi orang yang melakukan ghibah (mengumpat), Allah SWT tidak akan mengampuninya sebelum orang yang diumpatnya memaafkannya.

HR. Ibnu Asakir Melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya seorang hamba mengerjakan sesuatu perbuatan dosa tapi apabila ia ingat hal tersebut maka iapun sedih. Apabila Allah melihatnya benar-benar bersedih hati maka Dia mengampuni apa yang diperbuatnya itu sebelum ia mengerjakan kifaratnya (tebusannya) tanpa Shalat dan tanpa shaum.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Miqdad Bin Al Aswad r.a 
Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu sekiranya aku berjumpa dengan seorang laki-laki dari golongan orang-orang kafir lalu menyerangku dan memotong salah satu dari tanganku dengan pedangnya. Kemudian dia lari dariku dan berlindung dibalik pohon kayu lalu berkata: 'Aku menyerah diri karena Allah', apakah aku bisa membunuhnya setelah dia mengucapkan ungkapan itu?. Rasulullah bersabda: 'Janganlah engkau membunuhnya!' Miqdad tidak berpuas hati lalu membantah: 'Wahai Rasulullah, laki-laki itu telah memotong tanganku kemudian telah mengungkapkan ungkapan tersebut setelah memotongnya, apakah aku bisa membunuhnya?' Rasulullah Saw bersabda: 'Janganlah kalian membunuhnya. Sekiranya kalian membunuh laki-laki itu, sesungguhnya dia seperti kalian sebelum kalian membunuhnya dan sesungguhnya kalian sepertinya sebelum dia mengucapkan perkataan tersebut'

HR. Baihaqi Melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah SWT berfirman:
Sesungguhnya Aku benar-benar akan menimpakan azab kepada penduduk dunia, tetapi apabila Aku memandang kepada orang-orang yang memenuhi (meramaikan) rumah-Ku (Masjid-masjid) dan orang-orang yang saling menyayangi demi karena Aku serta orang-orang yang meminta ampun diwaktu Sahur maka Aku kesampingkan azab-Ku dari mereka.

HR. Al Khathib 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya kebahagiaan yang mencakup semua kebahagiaan adalah umur panjang lagi taat kepada Allah.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah tersenyum (ridha) terhadap dua orang laki-laki, salah seorang dari membunuh yang seorang lagi namun kedua-duanya dimasukkan kedalam Surga.
Para sahabat bertanya: 'Bagaimana bisa terjadi begitu wahai Rasulullah ?'
Beliau bersabda: 'Seseorang yang ikut berperang pada jalan Allah lalu dia mati syahid, kemudian orang yang membunuh tadi telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya.
Setelah memeluk Islam dia juga turut berperang pada jalan Allah, kemudian dia juga mati syahid'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, 
berkata: 
Ketika diturunkan ayat: 'Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar di sisi Allah' Hal itu memang ada kaitannya dengan perjanjian Hudaibiyah. Mereka memang merasa sedih dan terharu kemudian mereka menyembelih binatang kurban di Hudaibiyah. Lalu Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ada satu ayat yang diturunkan kepadaku, ayat tersebut amat aku sukai lebih dari seluruh dunia dan isinya'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aabu Hurairah r.a, 
berkata: 
Rasulullah Saw bersabda: 
Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dijalanan dan ia amat kehausan, tiba-tiba ia terjumpa sebuah telaga. Ia segera turun kedalam telaga tersebut untuk meminum airnya. Kemudian apabila ia keluar dari telaga tersebut, ia melihat seekor anjing mengeluarkan lidahnya menjilat-jilat debu karena kehausan. Laki-laki tersebut berkata didalam hatinya: 'Anjing ini mesti kehausan seperti aku'. Oleh karena itu ia turun kembali kedalam telaga dan memasukkan air kedalam sepatunya yang dibuat dari kulit yaitu khuf dan menggunakan mulutnya untuk mengigit sepatu tersebut supaya dapat membawa naik sepatu yang berisikan air itu untuk diberikan kepada anjing tersebut. Melihat hal itu, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya: 'wahai Rasulullah!, sesungguhnya perbuatan kita terhadap binatang seperti anjing tersebut bisa mendapatkan pahala ?' Rasulullah Saw menjawab: 'Setiap yang mempunyai roh (bernyawa) ada pahalanya'

HR. Ibnu Majah Dari Busri bin Hajjasy r.a, 
ia berkata: 
Nabi Saw meludah di telapak tangannya, kemudian Beliau meletakkan di jari telunjuk Beliau. Beliau bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman : Bagaimana anak Adam menganggap Aku lemah, padahal Aku telah menciptakannya dari (sesuatu) yang seperti ini (air mani). Lalu jika nafasmu telah sampai disini (Beliau memberi isyarat ke kerongkongannya) kamu (baru mau) mengatakan: 'Aku membenarkan dan kapan waktunya membenarkan?' (padahal tidak ada lagi waktu untuk membenarkan).

HR. Baihaqi Melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada tiga perkara, barangsiapa ketiga perkara ada dalam dirinya niscaya Allah menempatkannya dibawah naungan-Nya dan dia mencurahkan rahmat kepadanya serta memasukkannya kedalam Surga, yaitu:
- Apabila diberi ia bersyukur,
- Apabila diberi ia mampu membalas,
- Apabila marah ia sanggup menahan diri.

HR. Bukhari, Muslim Melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila imam mengucapkan 'amin', kalian hendaklah mengucapkan amin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkannya sebagaimana yang diucapkan oleh para Malaikat niscaya akan diampuni oleh Allah SWT segala dosa yang telah lalu.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seorang hamba Allah melakukan dosa lalu berdoa: 'Wahai Tuhanku! ampunilah dosaku'
Allah SWT berfirman:
hamba-Ku telah melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa: wahai Tuhanku! ampunilah dosaku. Allah SWT berfirman: hamba-Ku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa: wahai Tuhanku! ampunilah dosaku. Allah SWT berfirman: hamba-Ku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Oleh karena itu buatlah sesuka hatimu, Aku akan ampuni dosamu. Hamba tersebut berkata: "aku tidak tahu hingga kali ke tiga atau ke empat aku meminta ampunan, tetapi Allah SWT tetap berfirman: 'buatlah sesuka hatimu, Aku tetap akan mengampuni dosamu'".

HR. Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, tetangga itu tergantung pada tetangganya. Dimana tetangganya akan berkata: 'Wahai Tuhanku, Engkau telah melapangkan rezeki kepada saudaraku ini dan menyempitkan rezeki kepadaku. diwaktu sore aku kelaparan dan saudaraku ini kenyang. coba tanyakan kepadanya kenapa pintunya ditutup tanpa memperdulikan aku dan menghalangi aku dari apa yang telah engkau lapangkan kepadanya'

HR. Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Barangsiapa yang dipanjangkan umurnya didalam beragama Islam,
- Mencapai 40 tahun, dihindarkan Allah dari berbagai bencana, gila, kusta dan sopak.
- Bila mencapai 50 tahun, Allah akan ringankan perhisabannya.
- Bila mencapai 60 tahun, Allah anugerahkan kepadanya sifat mendekatkan diri kepada Allah.
- Bila mencapai 70 tahun, diampuni Allah dosanya yang dahulu dan yang sekarang dan digelari oleh-Nya 'Asirullah' (tawanan Allah) dan akan mencintainya penduduk langit (para Malaikat).
- Bila mencapai 80 tahun, diterima Allah segala kebaikannya dan dijauhkan dari kejelekan.
- Dan bila mencapai 90 tahun, Allah ampuni dosa-dosanya yang lama dan yang baru, ia dinamai 'Asirullah' (tawanan Allah) di bumi-Nya dan mendapat Syafa'at bagi keluarganya.

TENTANG AZAB

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh abu ayyub r.a,
berkata:
Rasulullah Saw keluar setelah matahari terbenam lalu terdengar suara, kemudian Beliau bersabda: 'Orang yahudi sedang disiksa didalam kuburnya'

HR. Muttafaq Alaih 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa berbuat zalim (merampas sejengkal saja) maka Allah memikulkan tujuh bumi padanya.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Biasanya apabila hari berangin atau mendung, wajah Rasulullah Saw kelihatan gelisah. Bila hujan mulai turun, wajah beliau menjadi berseri dan hilanglah kegelisahan Beliau. Aisyah bertanya akan hal itu kepada Beliau. Beliau menjawab: 'Aku bimbang angin atau mendung itu menjadi azab untuk menyiksa umatku' Jika Beliau melihat hujan, Beliau akan berkata: 'Itu adalah rahmat'

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Aku telah dimenangkan oleh angin ribut barat dan kaum `Aad telah dihancurkan dengan angin ribut timur.

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitabullah (Al-Qur'an), Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad Saw (Sunnah Rasul), Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang di buat-buat (bid'ah). Sesungguhnya apa yang diancamkan pada kalian benar-benar akan datang dan kalian tidak akan dapat menolaknya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Amru r.a
Suatu hari, kami pulang bersama Rasulullah Saw dari mekah menuju ke Madinah. Dipertengahan jalan, apabila kami tiba disuatu tempat yang mempunyai air, kami dapati sekelompok manusia dalam keadaan tergesa-gesa mengambil wudhu karena waktu ashar hampir luput. Apabila kami menghampiri mereka, kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak dibasahi air. Maka Rasulullah Saw bersabda: 'Celakalah tumit-tumit yang tidak basah itu dengan ancaman api Neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian dengan baik'

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Semua perbuatan dosa (balasannya) ditangguhkan oleh Allah SWT sesuai dengan kehendak-Nya hingga hari kiamat kecuali dosa menyakiti kedua orang tua. Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu ia masih hidup.

HR. Bukhari, Muslim 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah.

HR. Thabrani melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Umatku ini adalah umat yang dikasihani. Mereka di akhirat nanti tidak terkena azab akan tetapi azab yang menimpa mereka hanyalah di dunia, yaitu:
- Fitnah,
- Gempa bumi,
- Terbunuh,
- Malapetaka lainnya.

HR. Hakim 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa mengingat Allah hingga ke dua matanya menangis karena takut kepada Allah hingga sebagian dari air matanya itu menetes ketanah niscaya Allah tidak akan mengazabnya dihari kiamat.

HR. Bukhari 
Rasulullah Saw bersabda:
Tiada seorangpun yang memiliki ternak unta, sapi dan kambing lalu ia tidak menunaikan zakatnya kecuali ternaknya itu akan didatangkan kelak pada hari kiamat dalam bentuk yang paling besar dan paling gemuk. Kemudian ternak tersebut menginjak-injaknya dan menyeruduknya. Apabila hewan yang terakhir telah melewatinya maka kembali hewan yang pertama melakukan hal tersebut hingga semua manusia diputuskan hisabnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a
Seseorang telah bertanya Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah!, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah ?, Rasulullah Saw bersabda: Siapa diantara kalian yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah. Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam.

HR. Thabrani melalui Abu Bakrah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Dua perkara yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia yaitu: Zina dan Menyakiti kedua orang tua.

HR. Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Manusia yang paling buruk dihari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah (orang yang suka menyebarkan fitnah). Orang yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain. Barangsiapa mempunyai dua wajah di dunia maka kelak dihari kiamat dia mempunyai dua lisan dari api Neraka.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur, Beliau bersabda: 'Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya' Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: 'Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Aurairah r.a, 
berkata:
Dari Rasulullah Saw: Sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang Nabi lalu Nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya: Apakah hanya gara-gara seekor semut menggigitmu kemudian kalian akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih ?.

HR. Hakim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa yang mnegetahui suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya maka pada hari kiamat Allah mengenakan kendali kepadanya dengan kendali dari api.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah ingin menyiksa sesuatu kaum niscaya azab-Nya akan menimpa siapa saja yang berada dikalangan mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikuti amalan yang telah mereka lakukan.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata: 
Dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku. Kedua perempuan itu berkata: 'Sesungguhnya ahli kubur akan di azab dalam kubur mereka' Lalu Aisyah berkata: 'Kalian berdua ini penipu dan aku tidak mau membenarkan kata-kata mereka itu maka kedua dua perempuan itu meninggalkan aku' Setelah itu Rasulullah Saw datang lalu aku berkata kepada Beliau: 'Wahai Rasulullah!, sesungguhnya dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku dan mereka mengatakan bahwa ahli kubur akan di azab didalam kubur mereka' Lalu Rasulullah bersabda: 'Memang benar kedua dua orang perempuan yahudi itu akan di azab, hanya binatang saja yang dapat mendengar azab itu' Aisyah berkata lagi: 'Aku selalu mendengar Rasulullah Saw memohon perlindungan dari azab kubur ketika Beliau Shalat'

HR. Bukhari, Muslim melalui Adiy bin Hatim r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa diantara kalian yang mampu membuat penghalang dari azab Neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma, maka lakukanlah.

HR. Ahmad melalui Abu Darda r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa merebut tanah orang lain walau sejengkal secara aniaya, niscaya Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis bumi dihari kiamat.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Nabi Saw telah melihat seorang laki-laki tidak membasuh kedua tumitnya ketika mengambil wudhu. Maka Beliau-pun bersabda: 'Celakalah yaitu mendapat azab Neraka Wail bagi tumit-tumit yang tidak basah sewaktu berwudhu dengan siksaan api Neraka'

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT masih mau memandang kepada orang kafir tetapi Dia tidak mau memandang kepada orang yang bangga pada dirinya.

HR. Ibnu Asakir melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT, apabila menurunkan azab dari langit kepada penduduk bumi maka azab tersebut dihindarkan dari orang-orang yang meramaikan Masjid-masjid.

HR. Ahmad melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tiadalah bagi seorang muslim yang meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at kecuali Allah memeliharanya dari fitnah (siksa) kubur.

HR. Baihaqi melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman: Sesungguhnya Aku benar-benar akan menimpakan azab kepada penduduk dunia, tetapi apabila Aku memandang kepada orang-orang yang memenuhi (meramaikan) rumah-Ku (Masjid-masjid) dan orang-orang yang saling menyayangi demi karena Aku serta orang-orang yang meminta ampun diwaktu Sahur maka Aku kesampingkan azab-Ku dari mereka.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Setiap kali ada pembunuhan secara zalim maka putera Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya (mendapat dosa) karena dia-lah orang yang pertama melakukan pembunuhan.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Setiap hari ketika umat manusia memasuki waktu pagi pasti ada dua Malaikat turun. Satu diantara keduanya akan mengucapkan: 'Ya Allah, karuniakanlah penggantinya kepada orang yang berbelanja yaitu menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, bersedekah dan sebagainya' Sedangkan Malaikat yang satu lagi akan mengucapkan: 'Ya Allah, berikanlah kerusakan yaitu kerugian kepada orang yang tidak mau berbelanja'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tidakkah lebih baik perut seseorang itu dipenuhi dengan nanah yang bisa merusak tubuhnya dari dipenuhi dengan syair yaitu puisi.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Peminta sedekah tidak akan berhenti dari meminta-minta sampai bertemu dengan Allah dan pada saat itu tidak ada sepotong dagingpun diwajahnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada satu kelompok dari bani Israil yang telah lenyap. Tidak diketahui apakah yang dilakukan oleh mereka (menyebabkan mereka lenyap). Aku kira mereka telah menjadi tikus. Tidakkah kalian perhatikan, sekiranya kita berikan kepadanya (tikus) susu unta, dia tidak meminumnya tetapi jika diberikan susu kambing, dia akan minum.

HR. Ahmad melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT sedikitpun tidak akan berbuat aniaya terhadap kebaikan orang Mu'min. Pahalanya akan diberikan sewaktu ia di dunia dan di akhirat kelak ia akan mendapatkannya. Adapun orang kafir hanya mendapatkannya di dunia saja sedangkan di akhirat ia takkan mendapatkan apa-apa dari kebaikannya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
'Siapa yang suka bertemu Allah, niscaya Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga siapa yang tidak suka bertemu Allah, niscaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya' Aku bertanya: 'Wahai Nabi Allah!, apakah kita perlu membenci mati, dimana kami semua membenci mati' Beliau bersabda: 'Bukan begitu, seorang Mu'min apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keridhaan-Nya dan Surga-Nya niscaya dia pasti suka untuk bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila diberitahu adanya siksa serta murka Allah, dia tidak akan suka bertemu Allah dan Allah juga tidak suka bertemu dengannya'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Gigi geraham atau taring orang kafir adalah seperti bukit Uhud dan ketebalan kulitnya adalah seperti perjalanan sejauh tiga hari.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Perumpamaan orang Mu'min seperti tanaman. Tidak henti-henti angin meniupnya dan orang Mu'min senantiasa menerima cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti sebatang pohon yang kuat tidak bisa digoyangkan hingga ia ditebang.

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Neraka Wail adalah nama sebuah lembah didalam Neraka Jahannam. Orang kafir dijerumuskan kedalamnya yang berjarak empat puluh tahun sampai kedasarnya.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, 
berkata: 
Seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah! bagaimanakah orang kafir dibangkitkan diatas muka mereka pada hari kiamat ?' Rasulullah Saw menjawab: 'Bukankah Allah yang menjadikannya berjalan dengan menggunakan dua kakinya sewaktu di dunia. Jadi, sudah tentu dia mampu menjadikan mereka berjalan dengan menggunakan muka pada hari kiamat'

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Besok pada hari kiamat, Ibrahim bertemu ayahnya (Azar). Diwajahnya ada debu lalu Ibrahim berkata: 'Bukankah telah saya katakan, jangan mendurhakai saya' Ayahnya menjawab: 'Hari ini aku tidak mendurhakai kamu' Lalu Ibrahim memohon pada Tuhannya: 'Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak menyusahkan aku dihari para makhluk dibangunkan maka susahku yang mana yang lebih menyusahkan aku daripada mempunyai ayah yang jauh dari rahmat Allah' Lalu Allah ta'ala berfirman: 'Aku mengharamkan Surga untuk (dimasuki) orang-orang kafir' Kemudian dikatakan: 'Hai Ibrahim, apa yang dibawah kedua kakimu maka ibrahim melihatnya, tiba-tiba ada anjing hutan jantan yang berlumuran (darah) lalu dipegang kaki-kakinya kemudian dilemparkan ke Neraka'

HR. Bukhari, Muslim melalui Huzaifah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Janganlah kalian sekalian minum dalam bejana minuman dari emas dan perak. Jangan memakai pakaian dari sutera karena pakaian sutera itu untuk mereka yaitu orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian sekalian di akhirat pada hari kiamat kelak.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Sekiranya dia menyuruh supaya bertakwa kepada Allah dan terjadi adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya.

TENTANG AZAN:IQOMAT

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairis r.a, 
berkata:
Kami datang menemui Rasulullah Saw, pada waktu itu kami masih sama-sama muda dan usia kami tidak banyak perbedaanya. Kami tinggal bersama Beliau selama dua puluh malam. Rasulullah Saw adalah seorang yang sangat pemurah dan lembut sekali. Beliau menyangka bahwa aku sedang berselisih paham dengan keluargaku hingga Beliau bertanya kepadaku keadaan keluarga yang aku tinggalkan. Maka aku menceritakan kepada Beliau mengenai keluargaku. Kemudian Beliau bersabda: 'Pulanglah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka. Ajarlah mereka dan perintahkanlah mereka apabila tiba waktu Shalat. Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan Hendaklah orang yang paling tua dari kalangan kalian menjadi imam'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, 
berkata: 
Nabi Saw bersabda:
Apabila setan mendengar azan, dia akan lari hingga tidak mendengarnya lagi. Setelah azan selesai, dia kembali lagi untuk menghasut. Begitu juga apabila mendengar iqamat, dia akan lari hingga tidak mendegarnya lagi dan sebaik saja iqamat selesai, dia kembali sekali lagi untuk menghasut

HR. Ad Dailami 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila azan telah dikumandangkan pada hari Jum'at maka bekerja diharamkan.

HR. Bukhari melalui Jabir bin Abdullah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa ketika mendengar azan mengucapkan doa berikut 'ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan Shalat yang didirikan, berikanlah Al-Wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya' Niscaya ia mendapat Syafa'at dariku dihari kiamat. -Allaahumma Rabba Haadzihid Da`watit Tammah Wash Shalaatil Qaa`imah Muhammadal Wasiilata Wal Fadhiilah Wab`atshu Maqaaman Mahmuudan

HR. Bukhari, Muslimmelalui Abu Qatadah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila di Iqamatkan Shalat maka janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihatku.

HR. Bukhari, Muslim Rasulullah Saw 
bersabda: 
Orang-orang yang azan adalah orang-orang yang panjang lehernya atau orang-orang yang paling dikenal dihari kiamat nanti. Apabila kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Disunatkan bagi setiap orang yang mendengar azan, hendaknya ia mengikuti apa yang dikatakan muazin.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Sahl bin Saad as Saidi r.a, 
berkata:
Sewaktu Rasulullah Saw mengunjungi bani Amru bin Auf untuk mendamaikan pertikaian diantara mereka, maka tiba waktu Shalat. Seorang muazin datang kepada Abu Bakar lalu berkata: 'Inginkah kalian mengimami Shalat bersama orang-orang?, aku akan meng-Iqamat-kannya'. Abu Bakar menjawab: 'ya'. Kemudian Abu Bakar mendirikan Shalat. Sewaktu orang-orang sedang Shalat, Rasulullah Saw datang. Beliau menyelinap masuk ke shaf pertama. Setelah melihat keadaan itu, orang-orang menepuk tangan tetapi Abu Bakar tidak menoleh. Apabila orang yang menepuk tangan bertambah ramai, Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah Saw. Beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar tetap berada ditempatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya memuji Allah SWT sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw lalu Abu Bakar mundur ke belakang hingga menyamai dengan shaf pertama dan Nabi Saw maju ke depan lalu meneruskan Shalat. Setelah selesai Shalat, Beliau bersabda: Wahai Abu Bakar!, apakah yang mencegahmu untuk tetap berada ditempatmu ketika aku menyuruhmu ? Abu Bakar menjawab: 'Tidak layak bagi anak Abu Quhafah Shalat didepan Rasulullah Saw' Kemudian Beliau bersabda lagi: Mengapa kalian semua menepuk tangan ?. Barangsiapa yang mengalami sesuatu ketika Shalatnya maka hendaklah dia Bertasbih karena apabila seseorang bertasbih dia akan menoleh. Menepuk tangan hanyalah untuk wanita.

HR. Bukhari melalui Abdullah Ibnu Amr Ibnul Ash r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila kalian mendengar (suara) muazin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya Kemudian ucapkanlah Shalawat untuk-ku. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang mengucapkan Shalawat untukku sekali, Allah membalas dengan sepuluh kali lipat buatnya. Kemudian mintakanlah oleh kalian kepada Allah Al-Wasilah buatku. Karena sesungguhnya Al-Wasilah itu merupakan suatu kedudukan didalam Surga yang tidak layak kecuali hanya bagi seorang hamba diantara hamba-hamba Allah (semuanya). Dan aku berharap semoga hamba tersebut adalah diriku sendiri. Barangsiapa yang memohonkan wasilah buatku niscaya ia mendapat Syafa'at.

HR. Abu Daudmelalui Aisyah r.a 
Bahwa Rasulullah Saw apabila mendengar suara muazin mengucapkan syahadat, Beliau bersabda: 'Akulah, Akulah (orangnya)'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw menyuruh muazin mengucapkan: 'Shalatlah dirumahmu masing-masing (pada akhir azan) jika hujan turun dan malam terlalu dingin'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas r.a, 
berkata: 
Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan azan dan mengganjilkan Iqamat.

HR. Bukhari, Muslim Hadits Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a: 
Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij,
berkata:
Aku telah diberitahu oleh Ata', Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a,
kedua-duanya berkata:
'Tidak ada azan bagi Shalat Hari Raya Fitrah (Idul Fitri) dan Shalat Hari Raya Kurban (Idul Adha). ' Setelah beberapa ketika aku bertanya Ata' tentang perkara tersebut. Kemudian dia menjawab dengan
berkata:
Aku telah diberitahu oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari r.a
bahwa:
'Tidak ada azan bagi Shalat Hari Raya Fitrah (Idul Fitri), baik ketika imam keluar atau sesudahnya. Juga tidak iqamat atau apa-apapun'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mughaffal r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Diantara azan dan iqamat terdapat Shalat. Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali dan pada kali ketiga Beliau menambah kepada mereka yang ingin.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a, 
berkata: 
Pada suatu malam kami menunggu Rasulullah Saw untuk menunaikan Shalat Isya' Pada akhir malam, Beliau keluar kepada kami ketika sepertiga malam atau lebih. Kami tidak tahu apakah perkara yang menyibukkan Beliau, urusan dengan keluarga atau dengan urusan lain. Sewaktu keluar Beliau bersabda: 'Sesungguhnya kalian sedang menunggu satu Shalat yang tidak pernah ditunggu oleh orang-orang yang tidak seagama denganmu. Sekiranya perkara ini tidak membebankan umatku niscaya aku akan mengajak mereka Shalat pada saat-saat seperti ini' Kemudian Beliau menyuruh muazin supaya iqamat lalu di iqamatkan dan Beliaupun mendirikan Shalat.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a, 
berkata:
Muazin Rasulullah Saw telah menemui kami dan berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengizinkan kalian menikmati mut'ah yaitu mengawini perempuan secara mut'ah yaitu mengawini mereka untuk suatu jangka waktu tertentu'

HR. Bukhari, Muslim 
Rasulullah Saw bersabda: 
Orang-orang yang azan adalah orang-orang yang panjang lehernya atau orang-orang yang paling dikenal dihari kiamat nanti. Apabila kalian mendengar azan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Disunatkan bagi setiap orang yang mendengar azan, hendaknya ia mengikuti apa yang dikatakan muazin.

HR. Bukhari melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Tiada suatu makhlukpun, jin, manusia dan makhluk lainnya yang mendengar sampai sejauh berkumandang suara azan melainkan ia akan menjadi saksi bagi para juru azan itu kelak dihari kiamat.

HR. Bukhari melalui Abdullah Ibnu Amr Ibnul Ash r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila kalian mendengar (suara) muazin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan olehnya Kemudian ucapkanlah Shalawat untuk-ku. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang mengucapkan Shalawat untukku sekali, Allah membalas dengan sepuluh kali lipat buatnya. Kemudian mintakanlah oleh kalian kepada Allah Al-Wasilah buatku. Karena sesungguhnya Al-Wasilah itu merupakan suatu kedudukan didalam Surga yang tidak layak kecuali hanya bagi seorang hamba diantara hamba-hamba Allah (semuanya). Dan aku berharap semoga hamba tersebut adalah diriku sendiri. Barangsiapa yang memohonkan wasilah buatku niscaya ia mendapat Syafa'at.

HR. Abu Daud melalui Aisyah r.a
Bahwa Rasulullah Saw apabila mendengar suara muazin mengucapkan syahadat, Beliau bersabda: 'Akulah, Akulah (orangnya)'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw menyuruh muazin mengucapkan: 'Shalatlah dirumahmu masing-masing (pada akhir azan) jika hujan turun dan malam terlalu dingin'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a, 
berkata: 
Ketika orang-orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul lalu membicarakan tentang waktu Shalat. Tidak seorangpun yang menyeru kepadanya. Sewaktu mereka berbincang tentang perkara tersebut, sebagian mereka berkata: 'Bunyikanlah loceng sebagaimana loceng orang nasrani'. Maka sebagian lagi berkata: 'Bunyikanlah terompet seperti terompet orang yahudi'. Kemudian Umar berkata: 'Mengapa kalian tidak menyuruh seseorang agar menyerukan Shalat ?'. Rasulullah Saw bersabda: 'Wahai bilal, bangunlah dan serukan untuk Shalat'

TENTANG BALA’

HR. Hakim melalui Uqbah Ibnu Amr r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Janganlah kalian memaksa orang-orang yang sedang sakit dari kalian untuk makan dan minum karena sesungguhnya Allah-lah yang memberi mereka makan dan minum.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT telah menjenguk orang sakit. Beliau bersabda: Bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: 'dia (sakit) adalah api Neraka-Ku yang menguasai hamba-Ku yang beriman di dunia supaya tidak menjadi bagiannya dihari kiamat nanti'.

HR. Bukhari melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hal dan barang yang dia cintai tetapi dia bersabar. Sebagai ganti keduanya Aku berikan Surga kepadanya. (yang dimaksud diatas adalah kedua mata).

HR. Ahmad melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila dosa seorang hamba makin banyak dan dia tidak mempunyai amal perbuatan yang dapat meleburnya, maka Allah mencobanya dengan kesedihan, agar kesedihannya dapat menjadi kifarat baginya.

HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala' itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya.

HR. Ahmad melalui Abdullah Bin Amru r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seorang muslim ditimpa bala' ditubuhnya maka Allah SWT memerintahkan Malaikat untuk menjaganya dan berfirman: 'Hendaklah kalian tulis untuk hamba-Ku siang hari dan malam hari, amal dan kebajikan yang diperbuat dan dia kerjakan selama dia dalam belenggu-Ku'

HR. Al Khathib melalui Al Hasan Ibnu Ali r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa dipercaya oleh Allah untuk menolong orang muslim dari suatu kesulitan melalui tangannya niscaya Allah menolongnya dari bencana dunia dan akhirat.

HR. Ahmad melalui Abu Umamah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seseorang yang menjenguk orang sakit berada dalam limpahan rahmat. Apabila ia duduk di sisinya maka ia diliputi oleh rahmat.

HR. Abu Ya'la melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Bila Aku mengambil dua biji mata hamba-Ku dan dia bersabar dan pasrah, Aku tidak rela memberi pahala padanya kecuali Surga.

HR. Al Mundziri melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah SWT berfirman: 
Demi keagungan-Ku dan demi kemulian-Ku, seseorang yang hendak Aku ampuni, lehernya Aku penuhi dengan semua kesalahannya berupa sakit pada badannya dan sempit rezekinya lalu Aku keluarkan dia dari dunia ini (mati).

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Bila Allah menguji hamba yang muslim dengan ujian pada badannya, maka Allah berfirman: Tulislah amal salehnya yang telah di kerjakannya. Bila Dia menyembuhkannya, Dia memandikannya dan membersihkannya (dengan amal salehnya). Bila Allah mengambilnya, Dia ampuni dia dan Dia rahmati dia.

HR. Hakim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman berupa sakit dan dia tidak mengadukan Aku kepada para penjenguknya, Aku lepaskan dia dari pagar-pagarku (kurungan-Ku). Kemudian Aku ganti daging dan darahnya dengan daging dan darah yang lebih baik.

HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala' itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya, seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya. Dan Tuhan tabaraka wa ta'ala berfirman: Aku membatasi hamba-Ku dan Aku mengunjunginya, hendaklah kalian memberinya pahala yang biasa kalian berikan padanya ketika dia sehat.

TENTANG DAJJAL

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a
berkata:
Aku menyukai bani Tamim karena tiga perkara yang aku dengar dari Rasulullah Saw, dimana Beliau bersabda: 'Mereka yaitu bani Tamim adalah umatku yang paling kuat menghadapi Dajjal' Dikatakan: ketika sedekah-sedekah mereka sampai atau diterima, Nabi Saw bersabda: 'Ini adalah sedekah kaum-ku' Ketika orang-orang tawanan dari kalangan mereka berada bersama Aisyah, Rasulullah Saw bersabda: 'Merdekakanlah mereka karena mereka adalah keturunan Nabi Ismail'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah r.a,
katanya tidak seorangpun yang bertanya tentang Dajjal kepada Rasulullah Saw lebih banyak dari pertanyaanku kepada Beliau dalam persoalan yang sama. Maka Beliau bersabda: 'Wahai anakku!, apakah yang membuat kalian bersusah payah untuk memikirkannya?, Sesungguhnya dia tidak akan membahayakanmu' Aku berkata: 'Orang-orang beranggapan bahwa dia akan membawa air yang banyak dan gunung-gunung roti' Rasulullah Saw bersabda: 'Yang lebih dari itu, mudah saja bagi Allah'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah r.a, 
berkata: 
Tidak seorangpun yang bertanya kepada Nabi Saw tentang Dajjal lebih banyak dari apa yang aku tanya. Rasulullah Saw bersabda: 'Apakah yang menyusahkan kalian, dia tidak bisa memberi sembarang kemudharatan kepada kalian' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah!, mereka berkata, dia (Dajjal) mempunyai makanan dan sungai' Nabi Saw bersabda lagi: "Dia merupakan makhluk yang paling hina karena bisa menipu para Mu'min dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya"

HR. Bukhari, Muslim melalui Anas Bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tidak seorang Nabi-pun yang diutus melainkan dia memberi peringatan (yang menakutkan) kepada umatnya tentang penipu yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya dan Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya dan ditulis diantara dua matanya (Dajjal) Kaf Fa dan Ra (kafir).

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Perhatian!, aku akan menceritakan kepada kalian tentang Dajjal apa yang belum diceritakan oleh Nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Dia akan datang membawa bersamanya seperti Surga dan Neraka. Surga yang didakwa oleh Ddajjal itu sebenarnya adalah Neraka. Aku memperingatkan kalian (dalam masalah Dajjal) sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila seseorang dari kalian berada dalam keadaan Tasyahud maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara seraya berdoa: 'Ya Allah!, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah sewaktu hidup dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Dajjal'.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Nabi Saw sering berdoa ketika Shalatnya dengan berkata: 'Ya Allah!, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh siksa kubur dan aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh fitnah dajjal. Aku juga memohon perlindungan kepadamu oleh fitnah sewaktu hidup dan setelah mati'. 'Ya Allah!, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala dosa dan hutang'. Aisyah berkata lagi: Seseorang telah berkata kepada Rasulullah Saw: 'Alangkah banyaknya kalian memohon perlindungan dari beban hutang wahai Rasulullah!' Lalu Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya seseorang yang sudah terkena beban hutang apabila dia berkata-kata dia akan berdusta dan apabila berjanji dia akan mengingkari'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Aku mendengar Rasulullah Saw senantiasa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal ketika dalam Shalatnya.

HR. Muslim Dari An Nawwas bin Sam'an 
berkata, 
“Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebut Dajjal, beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. "Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba 'Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju (yang dicelup wars dan za'faran) seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat, bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga.

HR. Muslim Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, 
ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
"Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama tujuh tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam lalu tidak tersisa seorang yang dihatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya"

HR. Abu Daud 
"Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, Isa akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama empat puluh tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin menshalatinya.”

HR. Ahmad Dari ‘Aisyah, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
"Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela (menjaga) kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian 'azza wajalla tidaklah buta sebelah (bermata satu) dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya yang mana Madinah pada waktu itu memiliki tujuh pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar (menuju) kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk madinah darinya hingga ke Syam tepat di kota palestina di pintu Lud." Sesekali Abu Daud berkata, "Hingga Dajjal datang (tiba) di palestina di pintu Lud, lalu Isa ‘alaihis salam turun dan membunuhnya, kemudian Isa ‘alaihis salam tinggal di bumi selama empat puluh tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil.”

HR. Ahmad Dari ‘Aisyah, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Isa akan membunuh Dajjal, lalu akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun”

HR. Muslim Dari An Nawwas bin Sam’an 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, 'Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat.' (Al Anbiyaa`: 96) Lalu yang terdepan melintasi danau Thabari dan minum kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata: 'Tadi disini ada airnya.' nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini, lalu nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa, lalu 'Isa dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, lalu Allah mengirim hujan kepada mereka, tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan, hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan dimana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mu`min dan muslim di bawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk, mereka melakukan hubungan badan secara tenang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi.”

HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah r.a
"Aku orang yang paling dekat dengan 'Isa bin Maryam 'alaihis salam di dunia dan akhirat, dan para Nabi adalah bersaudara (dari keturunan) satu ayah dengan ibu yang berbeda, sedangkan agama mereka satu”

TENTANG DICINTA DAN DIBENCI

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada dua macam akhlak yang disukai Allah, dan dua akhlak yang dibenci oleh-Nya:
Adapun dua akhlak yang disukai adalah dermawan dan berani.
Akhlak yang tidak disukai adalah akhlak yang buruk dan kikir.
Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Dia menjadikannya sebagai amil yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak.

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT masih mau memandang kepada orang kafir tetapi Dia tidak mau memandang kepada orang yang bangga pada dirinya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah SWT menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya kemudian berfirman: Akulah raja!, dimanakah raja-raja bumi ?.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah SWT berfirman:
Bila hamba-Ku senang bertemu Aku maka Aku sangat senang bertemu hamba-Ku dan bila hamba-Ku tidak senang bertemu dengan Aku maka Aku-pun tidak senang bertemu dengan hamba-Ku.

HR. Baihaqi melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah memberinya cobaan supaya Allah mendengar tadharru'nya (rintihan meminta kepada-Nya).

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
'Siapa yang suka bertemu Allah, niscaya Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga siapa yang tidak suka bertemu Allah, niscaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya' Aku bertanya: 'Wahai Nabi Allah!, apakah kita perlu membenci mati, dimana kami semua membenci mati' Beliau bersabda: 'Bukan begitu, seorang Mu'min apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keridhaan-Nya dan Surga-Nya niscaya dia pasti suka untuk bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila diberitahu adanya siksa serta murka Allah, dia tidak akan suka bertemu Allah dan Allah juga tidak suka bertemu dengannya'

HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian berbuat zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu mengandung empat perkara, yaitu:
- Dapat melenyapkan wibawa,
- Dapat memutuskan rezeki,
- Dapat membuat murka Tuhan yang Maha Pemurah dan
- Mengakibatkan tinggal abadi di Neraka (jika perbuatan zina dianggap perbuatan halal).

HR. Ad Dailami melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Hamba yang paling dibenci Allah adalah Orang yang kedua pakaiannya lebih baik dari pada amal perbuatannya, yaitu pakaiannya ibarat pakaian para Nabi tetapi perbuatannya seperti perbuatan orang-orang angkara murka.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya apabila Allah SWT telah mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril as dan Allah SWT berfirman: Aku mencintai fulan maka cintailah fulan Sabda Rasulullah: Maka Jibril mencintai fulan. Kemudian diserukan (diumumkan) dilangit. Lalu ada yang berseru, sesungguhnya Allah SWT mencintai fulan maka kalian semua hendaklah mencintai fulan. Maka ahli langit mencintai fulan dan sebaliknya untuk hamba yang dibenci Allah SWT.

HR. Al Khathib melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Hamba yang paling dicintai oleh-Nya adalah hamba yang paling banyak nasehatnya terhadap hamba-hamba Allah lainnya.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah menghendaki kebaikan dari hamba-Nya maka Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia dan Apabila Dia menahan hukuman dosanya agar kelak dihari kiamat ia menemuinya.

HR. Bukhari 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan sebuah kalimat yang diridhai Allah, tidaklah dia mengucapkannya melainkan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya karena ucapannya itu. Dan sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dibenci Allah Ta'ala, tidaklah dia mengucapkannya melainkan dia dilemparkan kedalam Neraka Jahannam karena ucapannya itu.

HR. Ahmad melalui Muadz bin Jabal r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
- Orang-orang saling mencintai karena Aku,
- Saling menemani duduk karena Aku,
- Saling memberi karena Aku dan
- Saling mengunjungi karena Aku, pasti akan mendapat kasih sayang-Ku.

HR. Bukhari, Muslim melalui Jarir bin Abdullah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa tidak menyayangi sesama manusia maka Allah tidak akan menyayanginya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Kaum Ghiffar, Allah mengampuni mereka dan
- Kaum Aslam Allah memberikan keselamatan kepada mereka maka
- Kaum Usayyat telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin. Beliau bersabda: 'Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syukbah r.a 
berkata : 
Saad bin Ubadah telah berkata: 'Seandainya aku mendapati seorang laki-laki bersama isteriku maka tanpa maaf lagi akan aku pancung dia dengan pedang'. Apabila kata-kata saad itu disampaikan kepada Rasulullah Saw, Beliaupun bersabda: Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Saad ?. Demi Allah!, aku lebih cemburu darinya, malahan Allah lebih lagi cemburunya dariku. Karena kecemburuan Allah itulah maka Allah mengharamkan segala kejahatan yang nyata maupun tersembunyi. Tidak ada yang lebih cemburu selain dari Allah. Tidak ada seorangpun yang lebih dicintai oleh Allah selain dari orang yang mau mendengar peringatan. Oleh sebab itulah Allah mengutus para Rasul untuk memberikan berita gembira dan memberikan peringatan serta Tidak ada seorangpun yang lebih dicintai oleh Allah selain dari orang yang selalu memuji-Nya. Oleh sebab itu juga Allah telah menjanjikan Surga.

HR. An Nasa'i melalui Aidz Ibnu Amr r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya kalian tahu kehinaan yang terdapat dalam hal meminta niscaya tiada seseorangpun berjalan menuju orang lain untuk meminta sesuatu kepadanya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Firman Allah SWT:
Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka sungguh Aku telah mengumumkan perang padanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada menjalankan kewajiban-kewajiban yang Aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan yang sunah-sunah sehingga Aku mencintainya.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar r.a, 
berkata:
Seorang wanita datang kepada Nabi Saw lalu berkata: 'Wahai Rasulullah!, aku mempunyai seorang anak perempuan yang bakal menjadi pengantin. Ia pernah diserang penyakit campak hingga rambutnya rontok, bisakah aku menyambungnya dengan rambut orang lain ?' Rasulullah Saw bersabda: 'Allah mengutuk orang yang menyambungkan rambutnya dengan rambut orang lain dan orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw mengutuk
- Orang yang menyambung rambut dan
- Orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya,
- Orang yang membuat tato dan
- Orang yang meminta supaya dibuatkan tato.

HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT berfirman:
Aku sekutu yang (sama sekali) tidak butuh persekutuan. Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan disertai dengan menyekutukan selain Aku (kepada-Ku), Aku tinggalkan dia dan yang dijadikan sekutu.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Suatu hari Ibnu Umar berjalan melalui sekumpulan laki-laki yang sedang mengurung seekor ayam untuk mereka panah. Apabila mereka melihat Ibnu Umar, mereka berhenti dari melakukannya. Lalu Ibnu Umar bertanya: 'Siapa yang melakukannya ?' 'Sesungguhnya Rasulullah Saw melaknati mereka yang melakukannya'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT adalah pemurka dan orang yang beriman juga adalah pemarah. Allah SWT akan murka terhadap orang Mu'min apabila melakukan perbuatan haram.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah seseorang yang tidak digauli oleh yang lain karena takut akan kejahatannya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pria yang bersumpah terhadap barang dagangannya sehingga dia menerima pembayaran lebih banyak dari pembayaran yang tidak disumpah atau ia bersumpah untuk mengecoh. Pria yang bersumpah dengan sumpah palsu. Pria yang mencegah kelebihan airnya dipergunakan oleh orang lain, Allah berfirman: 'Hari ini Aku melarang (menahan) anugerah-Ku untuk kamu sebagaimana kamu menahan sesuatu yang lebih, yang tidak kamu pakai'.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Alangkah bahagianya seorang hamba yang ketika menjelang kematiannya dia selalu memperbaiki ibadatnya kepada Allah dan Selalu setia kepada tuannya. Alangkah bahagianya dia.

HR. Al Khathib 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya kebahagiaan yang mencakup semua kebahagiaan adalah umur panjang lagi taat kepada Allah.

HR. Al Hasan Al Basri Secara Mursal 
Rasulullah Saw bersabda:
Tertawa itu ada dua macam yaitu:
Tertawa yang disukai Allah ialah tertawanya seseorang dihadapan saudaranya yang sudah lama tidak bertemu karena rindu padanya.
Tertawa yang dibenci Allah ialah seperti seseorang yang mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang bathil dengan maksud supaya ia tertawa atau membuat orang lain tertawa maka tertawanya itu akan menjerumuskannya kedalam Neraka Jahannam selama tujuh puluh tahun.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Tiga golongan yang menjadi musuh-Ku besok pada hari kiamat, yaitu:
- Seorang pria yang telah memberi karena Aku kemudian mengkhianati,
- Seorang pria yang menjual orang merdeka lalu ia makan harganya untuk uangnya.
- Seorang pria yang menyuruh orang bekerja dan pekerjaannya memenuhi kewajibannya tetapi ia tidak memberikan upahnya.

HR. Tirmidzi melalui Abu Dzar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tiga golongan yang dimurkai Allah yaitu,
- Pria tua renta yang senang berzina,
- Fakir yang penipu,
- Orang kaya yang berlaku zalim.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Peminta sedekah tidak akan berhenti dari meminta-minta sampai bertemu dengan Allah dan pada saat itu tidak ada sepotong dagingpun diwajahnya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya apabila Allah SWT telah mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril as dan Allah SWT berfirman: Aku mencintai fulan maka cintailah fulan Sabda Rasulullah: Maka Jibril mencintai fulan. Kemudian diserukan (diumumkan) dilangit. Lalu ada yang berseru, sesungguhnya Allah SWT mencintai fulan maka kalian semua hendaklah mencintai fulan. Maka ahli langit mencintai fulan dan sebaliknya untuk hamba yang dibenci Allah SWT.

HR. Ibnu Khuzaimah melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Hajar Aswad adalah batu Yaqut yang berwarna putih dari Surga kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa kaum musyrikin. Kelak dihari kiamat akan dibangkitkan sebesar bukit Uhud lalu memberikan kesaksian untuk penduduk dunia yang pernah memegang dan menciumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a, 
berkata:
Seorang pendeta datang berjumpa Nabi Saw lalu berkata: Wahai Muhammad atau wahai Abu Al-Qasim! pada hari kiamat Allah SWT memegang langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, air, tanah dan semua makhluk dengan jari-jarinya. Kemudian Dia menggoyangnya sambil berfirman: 'Akulah raja, Akulah raja' Lalu Rasulullah Saw tertawa karena kagum mendengar kata-kata pendeta tersebut sambil membenarkannya kemudian membaca ayat: 'Dan orang yang syirik tidak menghormati Allah dengan sewajarnya, sedangkan pada hari kiamat bumi keseluruhannya berada dalam genggaman kuasa-Nya. Mahasuci Allah, Dia dan keadaan-Nya yang tertinggi dari apa yang mereka sekutukan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sekiranya sepuluh orang yahudi mengikutiku niscaya semua orang yahudi dimuka bumi ini memeluk Islam.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti yang dilambungkan oleh Tuhan yang Maha perkasa ditangan-Nya sebagaimana seorang dari kalian melambungkan roti dari dua tangan sewaktu berjalan. Itu adalah hidangan ahli Surga. Tiba-tiba datang seorang yahudi lalu berkata: 'Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkatimu wahai Abu Al-Qasim, inginkah engkau mendengar ceritaku tentang hidangan ahli Surga pada hari kiamat ?' Rasulullah Saw bersabda: 'Ya, silahkan!' Orang tersebut berkata: 'Bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti' Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Mendengar kata-kata tersebut Rasulullah Saw memandang kepada kami kemudian tertawa hingga kelihatan gigi geraham Beliau. Orang tersebut berkata lagi: 'Inginkah kalian aku ceritakan tentang lauk pauk mereka ?' Rasulullah Saw menjawab: 'Ya!'. Orang itu berkata: 'Lauk pauk mereka adalah Balam dan Nun'. Para sahabat bertanya: 'Apakah Balam dan Nun itu ?'. Laki-laki tersebut menjawab: 'Lembu dan ikan paus dimana segumpal daging terbaik yang tergantung pada hatinya dapat dimakan oleh tujuh puluh ribu orang'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh As-Sa'bi bin Jathamah r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang perempuan dan anak-anak kaum musyrikin yang diserang pada malam hari dan ternyata serangan itu mengenai isteri dan anak-anak mereka. Lalu Beliau menjawab dengan bersabda: 'Dalam keadaan seperti itu isteri dan anak-anak mereka termasuk dari kalangan mereka'

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Rasulullah Saw mengutuk
- Orang yang menyambung rambut dan
- Orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya,
- Orang yang membuat tato dan
- Orang yang meminta supaya dibuatkan tato.

HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Pada hari Senin dan Kamis, pintu-pintu Surga dibuka, Diampuni tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu, Kecuali laki-laki yang ada permusuhan, kebencian antara dia dengan saudaranya. Maka untuk dia: 'Akhirkan (tunda) pahala kedua orang itu hingga keduanya berdamai'

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang hamba yang setia kepada tuannya dan menjalankan ibadat kepada Allah dengan baik, maka baginya pahala dua kali lipat.

HR. Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa yang dipanjangkan umurnya didalam beragama Islam,
- Mencapai 40 tahun, dihindarkan Allah dari berbagai bencana, gila, kusta dan sopak.
- Bila mencapai 50 tahun, Allah akan ringankan perhisabannya.
- Bila mencapai 60 tahun, Allah anugerahkan kepadanya sifat mendekatkan diri kepada Allah.
- Bila mencapai 70 tahun, diampuni Allah dosanya yang dahulu dan yang sekarang dan digelari oleh-Nya 'Asirullah' (tawanan Allah) dan akan mencintainya penduduk langit (para Malaikat).
- Bila mencapai 80 tahun, diterima Allah segala kebaikannya dan dijauhkan dari kejelekan.
- Dan bila mencapai 90 tahun, Allah ampuni dosa-dosanya yang lama dan yang baru, ia dinamai 'Asirullah' (tawanan Allah) di bumi-Nya dan mendapat Syafa'at bagi keluarganya.

TENTANG DOA

HR. Tirmidzi melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman: 
Hai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepada-Ku dan kamu mengharapkan kepada-Ku, Aku ampuni kamu bagaimanapun keadaanmu sebelumnya, Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan dilangit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku, Aku ampuni kamu dan Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya kamu mendatangi Aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang hampir memenuhi bumi, kalau kamu bertemu Aku nanti dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, pasti Aku mendatangi kamu dengan membawa ampunan yang hampir memenuhi bumi pula.

HR. Ahmad melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman: 
Aku menurut persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya jika ia memanggil-Ku (berdoa kepada-Ku).

HR. Tirmidzi melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa ingin doanya dikabulkan oleh Allah disaat yang sulit dan musibah maka hendaknya ia memperbanyak berdoa disaat sedang makmur dan senang.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila kalian berdoa, janganlah berkata: 'Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki'. Tetapi hendaklah dia serahkan permohonannya dengan senang hati, karena Allah tidak pernah segan untuk memberikan sesuatu kepadanya.

HR. Al Khathib melalui Jabir bin Abdullah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesunguhnya Allah memberkati seseorang yang mempunyai kebutuhan lalu banyak berdoa kepada Allah SWT.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, 
berkata:
Dua orang laki-laki telah bersin dekat Nabi Saw lalu Rasulullah Saw mendoakan kepada salah seorang dari keduanya tetapi tidak mendoakan kepada laki-laki yang kedua. Maka laki-laki yang tidak didoakan oleh Rasulullah Saw berkata: 'Sewaktu dia bersin engkau doakan untuknya (tetapi) sewaktu aku bersin engkau tidak doakan untukku' Rasulullah Saw menjawab: 'Dia mengucapkan sedangkan engkau tidak mengucapkan' HR. Ahmad, Hakim Rasulullah Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa kecuali Allah memberikannya kadang dipercepat dan kadang diperlambat.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, 
berkata:
Nabi Saw selalu memohon perlindungan
-Dari suratan takdir yang buruk,
-Dari ditimpa kecelakaan,
-Dari keganasan musuh dan
-Dari terkena bala'.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sekiranya seseorang itu ingin bersetubuh dengan isterinya hendaklah dia membaca: 'Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang. Wahai Tuhanku!, jauhilah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami'. Sekiranya persetubuhan itu ditakdirkan mendapat seorang anak maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan untuk selamanya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila seseorang dari kalian berada dalam keadaan Tasyahud maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara seraya berdoa: 'Ya Allah!, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah sewaktu hidup dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Dajjal'.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Nabi Saw sering berdoa ketika Shalatnya dengan berkata: 'Ya Allah!, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh siksa kubur dan aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh fitnah dajjal. Aku juga memohon perlindungan kepadamu oleh fitnah sewaktu hidup dan setelah mati'. 'Ya Allah!, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala dosa dan hutang'. Aisyah berkata lagi: Seseorang telah berkata kepada Rasulullah Saw: 'Alangkah banyaknya kalian memohon perlindungan dari beban hutang wahai Rasulullah!' Lalu Rasulullah bersabda: 'Sesungguhnya seseorang yang sudah terkena beban hutang apabila dia berkata-kata dia akan berdusta dan apabila berjanji dia akan mengingkari'

HR. Tirmidzi 
Rasulullah Saw bersabda:
Takutlah engkau dengan doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya doa orang yang teraniaya dengan Allah tidak ada sesuatupun yang menghalanginya.

HR. Al Uqaili melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada tiga doa yang dikabulkan:
-Doa orang yang sedang bershaum,
-Doa orang yang sedang Musafir,
-Doa orang yang teraniaya.

HR. Ahmad melalui Abu Darda r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila orang yang dimaksud berdoa untuk kebaikan saudaranya, Malaikat mengatakan: 'Semoga Allah mengabulkan doamu dan bagimu hal yang serupa'

HR. Tirmidzi melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman:
Hai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepada-Ku dan kamu mengharapkan kepada-Ku, Aku ampuni kamu bagaimanapun keadaanmu sebelumnya, Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan dilangit, kemudian kamu minta ampun kepada-Ku, Aku ampuni kamu dan Aku tidak perduli. Hai anak Adam, sekiranya kamu mendatangi Aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang hampir memenuhi bumi, kalau kamu bertemu Aku nanti dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu, pasti Aku mendatangi kamu dengan membawa ampunan yang hampir memenuhi bumi pula.

HR. Ad Dailami melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Empat doa yang tidak akan ditolak, yaitu:
-Doa orang yang berhaji hingga ia kembali,
-Doa orang yang berperang hingga berhenti,
-Doa orang sakit hingga sembuh,
-Doa orang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya,
Doa yang paling cepat diterima adalah doa orang terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya.

HR. Hakim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Doa bermanfaat untuk melenyapkan musibah yang sedang menimpa dan untuk menolak musibah yang akan datang. Karena itu kalian hamba-hamba Allah, berdoalah.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian bercita-cita supaya cepat mati dan janganlah kalian berdoa supaya mati sebelum kematian itu sendiri datang kepadamu. Sesungguhnya apabila kalian mati akan terputuslah segala amalan kalian. Sebaliknya apabila dipanjangkan umur seorang Mu'min berarti bertambahlah kebaikannya.

HR. Ibnu Hibban, Tirmidzi Dan Hakim 
Rasulullah Saw bersabda: 
Doa adalah
-Otaknya ibadah,
-Senjata orang beriman,
-Tiang agama,
-Cahaya langit dan bumi.

HR. Tirmidzi melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Berdoalah kalian kepada Allah dengan berkeyakinan akan dikabulkan. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah SWT tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak khusyu' dan lalai.

HR. Abu Daud 
Rasulullah Saw bersabda:
Mintalah kepada-Nya dengan bagian dalam telapak tangan dan janganlah engkau meminta dengan bagian luar telapak tangan. Jangan sekali-kali engkau mengembalikan telapak tangan sebelum diusapkan ke wajah kalian, sesungguhnya Allah meletakkan keberkahan padanya.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, 
berkata:
Dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku. Kedua perempuan itu berkata: 'Sesungguhnya ahli kubur akan di azab dalam kubur mereka' Lalu Aisyah berkata: 'Kalian berdua ini penipu dan aku tidak mau membenarkan kata-kata mereka itu maka kedua dua perempuan itu meninggalkan aku' Setelah itu Rasulullah Saw datang lalu aku berkata kepada Beliau: 'Wahai Rasulullah!, sesungguhnya dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku dan mereka mengatakan bahwa ahli kubur akan di azab didalam kubur mereka' Lalu Rasulullah bersabda: 'Memang benar kedua dua orang perempuan yahudi itu akan di azab, hanya binatang saja yang dapat mendengar azab itu' Aisyah berkata lagi: 'Aku selalu mendengar Rasulullah Saw memohon perlindungan dari azab kubur ketika Beliau Shalat'

HR. Ahmad melalui Abdullah bin Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman: Barangsiapa merendahkan dirinya kepada-Ku begini, Aku angkat dia begini (dengan menghadapkan telapak tangannya ke bumi dan mendekatkannya ke bumi), Aku angkat dia begini. Beliau menjadikan telapak tangan Beliau menghadap ke langit dan mengangkatnya ke arah langit.

HR. Bukhari, Muslim Hadits Abdullah bin Abi Aufa ra: 
Diriwayatkan oleh Abu An-Nadhri, 
tentang surat seorang laki-laki yang berasal dari Aslam dari kalangan para sahabat Nabi Saw. Laki-laki tersebut bergelar Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian dia mengirim surat kepada Umar bin Ubaidillah ketika dia berangkat pergi kepada kaum Harurriyah (salah satu golongan Khawarij) yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw ketika bertemu dengan musuh. Beliau akan menunggu hingga matahari condong ke arah barat. Kemudian Beliau bangkit lalu bersabda: Wahai sekalian manusia!, janganlah kalian mengharapkan untuk bertemu dengan musuh dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Apabila kalian bertemu dengan mereka maka bersabarlah dan ketahuilah, sesungguhnya Surga itu berada dibawah libasan pedang kalian. Selanjutnya Nabi Saw bangkit dan berdoa: 'Ya Allah!, Engkaulah yang menurukan kitab dan yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan pasukan yang bersekutu, hancurkanlah mereka dan berikanlah kemenangan kepada kami'

HR. Ad Dailami 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila seorang hamba tidak mendoakan orang tuanya maka rezeki akan terputus daripadanya.

HR. Ibnu Hibban melalui Ibnu Tsauban r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya seseorang benar-benar dihambat rezekinya disebabkan oleh dosa yang dikerjakannya. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan.

HR. Thabrani melalui Abu Umamah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan dalam empat keadaan, yaitu: -Ketika bertemu musuh, -Ketika hujan sedang turun, -Ketika Shalat didirikan, -Ketika melihat Ka'bah.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Hai manusia, tenangkanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian bukanlah berdoa kepada yang tuli dan tidak pula kepada yang ghaib. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha Dekat. Dia selalu bersama kalian.

HR. Thabrani 
Rasulullah Saw bersabda:
Semua doa terhalang kecuali membaca Shalawat lebih dahulu pada Nabi Saw dan kepada keluarga Nabi Muhammad Saw.

HR. Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah SWT berfirman: Barangsiapa tidak berdoa kepada-Ku, Aku murka kepadanya.

HR. Al Khathib melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Perbanyaklah berbuat baik agar orang-orang mendoakan kebaikan untukmu. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengetahui melalui lisan siapakah doanya dikabulkan atau ia diberi rahmat.

HR. Tirmidzi 
'Wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengar Allah SWT ?' Beliau menjawab: 'Doa ditengah malam dan doa setelah Shalat wajib

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Pada hari Jum'at itu ada suatu saat, bilamana seorang muslim dapat menepatinya dalam keadaan sedang berdoa, memohon sesuatu oleh Allah pasti dia akan dianugerahkan apa yang dimohonkannya itu.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda :
tentang apa yang Beliau terima dari Allah SWT berkata: Seorang hamba Allah melakukan dosa lalu berdoa: 'Wahai Tuhanku! ampunilah dosaku' Allah SWT berfirman: hamba-Ku telah melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa: wahai Tuhanku! ampunilah dosaku. Allah SWT berfirman: hamba-Ku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Kemudian hamba Allah tersebut kembali melakukan dosa, lalu berdoa: wahai Tuhanku! ampunilah dosaku. Allah SWT berfirman: hamba-Ku melakukan dosa, tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dosa atau menghukumnya karena melakukan dosa. Oleh karena itu buatlah sesuka hatimu, Aku akan ampuni dosamu. Hamba tersebut berkata: "aku tidak tahu hingga kali ke tiga atau ke empat aku meminta ampunan, tetapi Allah SWT tetap berfirman: 'buatlah sesuka hatimu, Aku tetap akan mengampuni dosamu'".

HR. Abu Daud, Tirmidzi melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa ketika keluar dari rumahnya mengucapkan doa: 'Dengan menyebut Nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolonagan Allah'. Maka dikatakan kepadanya: 'Engkau mendapat petunjuk, mendapat kecukupan dan mendapat pemeliharaan'. Dan setan menjauh darinya. 'Bismillaahi Tawakkaltu Allallahu Walaa Haula Walaa Quwwata Illa Billahi'

HR. Thabrani melalui Khuzaimah bin Tsabit r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
'Takutlah kamu sekalian tentang doa orang yang teraniaya, karena doanya akan diangkat ke awan' Allah berfirman: 'Demi keagungan-Ku dan demi kemulian-Ku, sungguh-sungguh Aku akan menolongmu walaupun selang beberapa saat kemudian'

HR. Al Uqaili melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Ada tiga doa yang dikabulkan:
-Doa orang yang sedang bershaum,
-Doa orang yang sedang Musafir,
-Doa orang yang teraniaya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Muadz bin Jabal r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Engkau akan mendapati golongan ahli kitab. Oleh karena itu dakwahlah mereka supaya mengucap dua kalimah syahadat. Jika mereka menerima dua kalimah syahadat tersebut, ajarkanlah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka mendirikan Shalat lima waktu sehari semalam. Sekiranya mereka tetap mentaati perintah tersebut, ajarkanlah pula kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka agar mengeluarkan zakat. Jika mereka tetap mentaatinya, beritahulah mereka supaya berhati-hati terhadap harta mereka dan takutlah doa orang yang teraniaya karena doa mereka adalah mustajab.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Doa seseorang itu akan dikabulkan selagi dia tidak terburu-buru menyebabkan dia berkata: 'Aku berdoa tetapi tidak dikabulkan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian bercita-cita supaya cepat mati karena ditimpa sesuatu kesulitan. Sekiranya dia berada dalam keadaan yang mengharuskan dia berbuat demikian bisalah dia berkata: 'Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Akan tetapi sekiranya mati itu lebih baik bagiku, matikanlah aku'

HR Ibn Abi Hatim dikutip oleh al-Hafizh Ibn Katsir di dalam tafsirnya QS. Fathir : 11 Abu Darda menuturkan bahwa 
Rasul saw pernah bersabda: 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan (kematian) seseorang jika telah datang ajalnya. Sesungguhnya bertambahnya umur itu dengan keturunan salih yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, lalu mereka mendoakannya sesudah kematiannya sehingga doa mereka menyusulinya di kuburnya. Itulah pertambahan umur.

TENTANG DZIKIR

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman: 
Aku menuruti prasangka hamba-Ku dan Aku bersamanya, Jika ia mengingat (menyebut)-Ku didalam dirinya maka Aku mengingatnya (menyebut)nya didalam diri-Ku, dan Jika ia mengingat (menyebut)-Ku ditengah orang banyak maka Aku mengingat (menyebut)nya pada orang banyak yang lebih baik dari mereka.

HR. Thabrani melalui Salman Al Farisy r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman:
Bila hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu jengkal maka Aku mendekatinya satu dzira, Jika hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku satu dzira maka Aku mendekatinya satu hasta, dan Bila mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku mendatanginya dengan berlari.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah memiliki sembilan puluh sembilan Nama. Siapa yang mampu menghafalnya niscaya dia akan masuk Surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil (Esa pada Dzat, sifat dan perbuatannya serta tidak sekutu bagi-Nya) dan Dia menyukai pada yang ganjil.

HR. Ahmad melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Allah berfirman: 
Hai anak Adam, bila kamu mengingat (menyebut) Aku pada dirimu maka Aku mengingat (menyebutmu) pada diri-Ku. Dan bila kamu mengingat (menyebut-Ku) pada sekelompok orang maka Aku akan mengingat (menyebutmu) pada sekelompok Malaikat. Bila engkau mendekati-Ku sejengkal maka Aku mendekatimu sedzira dan bila engkau mendekati Aku sedzira maka Aku mendekatimu sehasta. Bila kamu mendekati Aku dengan berjalan maka Aku mendekatimu dengan berlari.

HR. Tirmidzi melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari kiamat, segolongan hamba didatangkan, maka Allah berfirman: Bukankah telah Aku jadikan untukmu
- pendengaran,
- penglihatan,
- harta,
- anak-anak dan
- Aku jadikan untukmu binatang-binatang ternak dan
- tanah ladang,
Maka hari ini, Aku lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan Aku.

HR. Hakim 
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa mengingat Allah hingga ke dua matanya menangis karena takut kepada Allah hingga sebagian dari air matanya itu menetes ketanah niscaya Allah tidak akan mengazabnya dihari kiamat.

HR. Tirmidzi, Ibnu Majah melalui Abu Darda r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang
- Amal perbuatan yang paling baik buat kalian,
- Paling suci (berharga) di sisi kalian dan
- paling banyak mengangkat derajat (pahala) kalian dan
- lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak serta
- lebih baik bagi kalian daripada perang menghadapi musuh kalian lalu kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian.
Mereka menjawab: 'Tentu saja kami mau'
Nabi Saw bersabda: 'Berdzikir kepada Allah SWT'

HR. Ahmad 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang berdzikir pada bulan Ramadhan memperoleh ampunan-Nya. Dan orang yang meminta kepada Allah pada bulan Ramadhan tidak akan dikecewakan.

HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada empat perkara, barangsiapa diberi ke-empat perkara itu berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu:
- Lisan yang selalu berdzikir kepada Allah,
- Kalbu yang selalu bersyukur,
- Tubuh yang sabar menghadapi cobaan,
- Isteri yang mau dikawininya bukan lantaran takut celaka atau hartanya.

HR. Muslim 
Rasulullah Saw bersabda:
Ada empat perkara yang pemiliknya tidak akan ditimpa oleh keburukan:
- Diam (awal ibadah),
- Tawadhu' (berendah diri),
- Berdzikir (kepada Allah),
- Sedikit sesuatunya.

HR. Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kamu semua memperbanyak ucapan tanpa mengingat Allah niscaya hatimu akan menjadi keras. Dan sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras.

HR. Al Bazzar melalui Ibnu Abbas r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Wahai anak Adam, bila kamu mengingat (menyebut) Aku dalam keadaan sepi maka Aku mengingat kamu juga pada waktu sepi. Bila kamu mengingat (menyebut) Aku di orang banyak maka Aku mengingat kamu juga pada orang banyak. Tetapi ingat-Ku kepadamu lebih baik daripada ingatmu kepada-Ku.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya Allah SWT mempunyai Malaikat-Malaikat yang disebut Saryaratu Fudl, yang mencari tempat-tempat dzikir. Maka bila mereka telah menemukan tempat dzikir, Malaikat duduk bersama mereka (orang yang berdzikir) dan sebagian mereka mengelilingi sebagian yang lain. Maka Allah bertanya kepada mereka: Datang darimana kalian?. M-'kami datang dari tempat hamba-hamba-Mu di bumi, mereka menSucikan Engkau, mengAgungkan Engkau, mereka mengEsakan Engkau, memuji Engkau serta memohon kepada-Mu'. Apakah mereka telah melihat Surga-Ku?. M-'belum wahai Tuhan'. Bagaimana kalau mereka sudah mengetahui Surga-Ku?. M-'dan mereka akan memohon pada-Mu untuk diselamatkan'. Dari apa mereka memohon kepada-Ku untuk diselamatkan?. M-'dari Neraka, wahai Tuhan'. Apakah mereka telah melihat Neraka-Ku?. M-'belum, wahai Tuhan'. Bagaimana kalau mereka telah melihat Neraka-Ku?. M-'mereka akan memohon ampun kepada-Mu'. Sungguh Aku telah memberi ampun bagi mereka.

HR. Baihaqi melalui Muadz bin Jabal r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Amal yang paling disukai Allah ialah ketika kamu mati lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut Allah.

HR. Baihaqi melalui Muadz bin Jabal r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Amal yang paling disukai Allah ialah ketika kamu mati lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut Allah.

HR. Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila anak cucu Adam berada diwaktu subuh (pagi), sesungguhnya semua anggota badan memperingatkan kepada lisan. Dia berkata: 'Takutlah kamu kepada Allah mengenai kami karena sesungguhnya kami semua bergantung padamu. Jika kamu lurus maka kamipun lurus dan jika kamu bengkok maka kamipun bengkok'

HR. Ibnu Majah melalui Abu Said Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Tiada suatu kaumpun mengingat Nama Allah (dalam suatu majelis) melainkan para Malaikat mengelilingi mereka. Dan mereka diselimuti oleh rahmat Allah serta ketenangan diturunkan atas mereka. Dan Allah menyebutkan mereka kepada Malaikat-Malaikat yang berada didekat-Nya.

HR. Bukhari melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah Azza wa Jalla berfirman: Siapa saja yang sibuk karena mengingat-Ku (menyebut-Ku) tentang persoalan-Ku, Aku memberinya (sesuatu) yang lebih utama daripada sesuatu yang Aku berikan kepada pemohon-pemohon lain.

HR. Bukhari melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah Azza wa Jalla berfirman: Siapa saja yang sibuk karena mengingat-Ku (menyebut-Ku) tentang persoalan-Ku, Aku memberinya (sesuatu) yang lebih utama daripada sesuatu yang Aku berikan kepada pemohon-pemohon lain.

HR. Hakim melalui Abu Darda r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Allah berfirman: Aku bersama hamba-Ku jika ia ingat Aku (menyebut-Ku) dan kedua bibirnya bergerak karena Aku.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Tidak ada seorangpun yang lebih suka kepada pujian selain dari Allah SWT. Karena itulah Dia memuji Dzat-Nya sendiri. Begitu juga tidak ada seorangpun yang lebih marah dari Allah SWT, itulah sebabnya Dia mengharamkan perbuatan keji.

HR. Muslim melalui Sa'd Ibnu Waqqash r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
'Apakah seseorang diantara kalian tidak mampu menghasilkan seribu kebaikan setiap harinya ?' Maka ada seseorang dari kalangan orang-orang yang duduk bersamanya bertanya: 'Bagaimanakah caranya untuk menghasilkan seribu kebaikan ?' Nabi Saw bersabda: 'Hendaknya ia membaca seribu kali tasbih maka dicatatkan baginya seribu kebaikan atau dihapuskan darinya seribu kesalahan (dosa)'

HR. Adh Dhiya melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Tiada sekali-kali suatu kaum duduk dalam suatu majelis seraya berdzikir kepada Allah kecuali ada suara yang menyeru mereka dari langit mengatakan: 'Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni (oleh Allah)'

HR. Abu Daud Dan Tirmidzi Yusairah,
seorang sahabat yang ikut berhijrah berkata: Bahwa Nabi Saw pernah memerintahkan kepada mereka (kaum wanita) agar mereka memelihara bacaan Takbir, Taqdis (Subhanallah) dan Tahlil. Dan hendaklah mereka menghitungnya dengan jari-jemari mereka. Karena sesungguhnya jari-jemari mereka akan ditanyai dan disuruh menjawab.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali k.w 
berkata:
Sayyidatina Fatimah r.a mengeluh sambil mengilas tangannya. Waktu itu ia mendengar Nabi Saw mendapat seorang tawanan yang bisa dijadikan sebagai khadam. Sayyidatina Fatimah r.a pergi menemui Nabi Saw namun ia tidak menemui Beliau, cuma berjumpa Sayyidatina Aisyah r.a dan menceritakan maksud kedatangannya. Apabila Rasulullah Saw pulang Sayyidatina Aisyah r.a terus menceritakan kepada Beliau mengenai kedatangan Sayyidatina Fatimah r.a. Nabi Saw kemudian pergi menemui kami. Waktu itu kami sedang berada ditempat tidur, kami bangkit untuk menemui Beliau, lalu Beliau bersabda: 'Tetaplah di tempat kalian' Beliau selanjutnya duduk diantara kami hingga aku reda dari memarahinya. Kemudian Beliau bersabda: 'Inginkah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari permintaan kalian?. Apabila kalian berada ditempat tidur masing-masing, kalian hendaklah membaca Takbir sebanyak tiga puluh empat kali, Tasbih sebanyak tiga puluh tiga kali dan Tahmid sebanyak tiga puluh tiga kali. Semuanya itu adalah lebih baik dari seorang khadam'

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a 
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur, Beliau bersabda:
'Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya' Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: 'Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering'

HR. Ibnu 'Addi melalui Abu Rafi'i r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila telinga seseorang diantara kalian berdenging
- Hendaklah mengingat-ku dan
- Bacalah Shalawat untuk-ku dan
- Ucapkanlah: 'Semoga Allah mengingat orang-orang yang menyebut diriku dengan baik'

HR. Muslim melalui Umar bin Khattab r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Barangsiapa yang tertidur meninggalkan wirid bacaan Al-Qur'annya dan atau sebagian darinya lalu ia membacanya diantara Shalat Subuh dan Zuhur maka dicatatkan baginya seakan-akan ia membacanya dimalam hari.

HR. Muslim melalui Abu Dzar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Pada tiap-tiap anggota (tubuh) seseorang dari kalian dipagi harinya terdapat sedekah.
Setiap ucapan Tasbih merupakan sedekah,
Setiap ucapan Tahmid merupakan sedekah,
Setiap ucapan Takbir merupakan sedekah,
Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf merupakan sedekah, dan
Melarang perkara yang mungkar merupakan sedekah pula.
Tetapi cukup untuk menutupi semua itu, 'Dua rakaat yang engkau lakukan dalam Shalat Dhuha'.

TENTANG FITNAH, IRI DAN DENGKI

HR. Thabrani melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Umatku ini adalah umat yang dikasihani. Mereka di akhirat nanti tidak terkena azab akan tetapi azab yang menimpa mereka hanyalah di dunia,
yaitu:
- Fitnah,
- Gempa bumi,
- Terbunuh,
- Malapetaka lainnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a 
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur, Beliau bersabda: 
'Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya' Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: 'Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering'

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila terdapat tiga orang maka janganlah dua orang diantara mereka berbisik-bisik tanpa disertakan oleh seorang lagi.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Bila kamu sekalian mendengar seorang berkata: 'Telah binasalah manusia' Maka dia-lah orang yang paling binasa. Allah SWT berfirman: 'Sesungguhnya dia inilah yang paling binasa'

HR. Bukhari, Muslim Hadits Aisyah r.a, 
berkata: 
Sesungguhnya Rasulullah Saw memberikan nama kepada cicak, fuwaisik yaitu sangat jahat.

HR. Abu Daud 
Rasulullah Saw bersabda:
Jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Akan terjadi berbagai fitnah dimana pada ketika itu
- Orang yang menjauhi fitnah lebih baik dari orang yang berdiri,
- Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, maka
- Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang melibatkan dirinya dengan fitnah tersebut.
Orang yang terlibat dengan fitnah tersebut akan mengalami kehancuran. Siapa yang menemui tempat berlindung maka hendaklah berlindung dari fitnah tersebut.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda dalam keadaan Beliau menghadap ke arah timur: 'Sesungguhnya fitnah akan muncul disebelah sana, sesungguhnya fitnah akan muncul disana yang mana akan muncul dua tanduk setan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Huzaifah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tegak menegak antara satu sama lain. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah niscaya akan terlekat padanya bintik bintik hitam. Begitu juga mana hati yang tidak dihinggapinya akan terlekat padanya bintik bintik putih hingga hati tersebut terbagi dua:
- Sebagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada.
- Maka sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bejana tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran,segala-galanya adalah mengikuti keinginan.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya tidak ada kaum wanita niscaya Allah akan disembah dengan sebenar-benarnya.

HR. Syaikhan melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila seseorang diantara kalian melihat orang lain memiliki keutamaan dalam hal harta dan rupa lebih darinya maka lihatlah orang yang lebih rendah daripadanya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Janganlah kalian berbicara dengan ucapan yang buruk,
- Janganlah kalian sindir menyindir,
- Janganlah kalian memperdengarkan khabar orang lain dan
- Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain.
Sementara itu jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Jangan ada diantara kalian yang menjual atas jualan orang lain dan juga Jangan ada diantara kalian yang meminang terhadap pinangan orang lain.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, 
berkata: 
Sesungguhnya Nabi Saw melarang,
-Orang menjual kepada orang desa seperti orang Badwi, mereka menjual secara menipu, supaya nilai barang menjadi tinggi atau
- Seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya,
- Juga seseorang itu menjual atas jualan saudaranya.
- Jangan sekali-kali seorang perempuan berusaha melakukan sesuatu supaya saudara perempuannya diceraikan oleh suaminya, supaya dia dapat menggantikan tempat saudaranya itu atau merusak kehidupan suami isteri.

HR. Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Manusia yang paling buruk dihari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah (orang yang suka menyebarkan fitnah). Orang yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain. Barangsiapa mempunyai dua wajah di dunia maka kelak dihari kiamat dia mempunyai dua lisan dari api Neraka.

HR. Ibnu Asakir melalui Ibnu Mas'ud r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Janganlah kalian takabur karena sifat takaburlah yang mendorong iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam.
- Janganlah kalian berkeinginan yang menggebu-gebu karena sesungguhnya keinginan yang menggebu-gebulah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang dan
- Janganlah kalian dengki karena sesungguhnya kedua anak Adam (Qabil dan Habil) seorang diantaranya membunuh yang lainnya karena terdorong oleh rasa dengki.
Sesungguhnya semua sifat yang telah disebutkan tadi merupakan pangkal setiap perbuatan dosa.

HR. Bukhari, Muslim melalui Sa'd bin Abu Waqqash r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap orang Islam lain ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada orang-orang Islam kemudian diharamkan atas mereka disebabkan pertanyaannya.

HR. Thabrani melalui Abdullah Ibnu Busr r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Bukan termasuk umatku, yaitu
- Pendengki,
- Pengumpat dan
- Peramal.
Dan akupun tidak termasuk golongan mereka.

TENTANG GHIBAH ATAU UMPATAN, CACI MAKI

HR. Thabrani melalui Abu Musa r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Umatku ini adalah umat yang dikasihani. Mereka di akhirat nanti tidak terkena azab akan tetapi azab yang menimpa mereka hanyalah di dunia, yaitu:
- Fitnah,
- Gempa bumi,
- Terbunuh,
- Malapetaka lainnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a 
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur, Beliau bersabda:
'Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya' Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua. Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda: 'Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering'

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Apabila terdapat tiga orang maka janganlah dua orang diantara mereka berbisik-bisik tanpa disertakan oleh seorang lagi.

HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Bila kamu sekalian mendengar seorang berkata: 'Telah binasalah manusia' Maka dia-lah orang yang paling binasa. Allah SWT berfirman: 'Sesungguhnya dia inilah yang paling binasa'

HR. Bukhari, Muslim Hadits Aisyah r.a, 
berkata:
Sesungguhnya Rasulullah Saw memberikan nama kepada cicak, fuwaisik yaitu sangat jahat.

HR. Abu Daud 
Rasulullah Saw bersabda: 
Jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Akan terjadi berbagai fitnah dimana pada ketika itu
- Orang yang menjauhi fitnah lebih baik dari orang yang berdiri,
- Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, maka
- Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang melibatkan dirinya dengan fitnah tersebut.
Orang yang terlibat dengan fitnah tersebut akan mengalami kehancuran. Siapa yang menemui tempat berlindung maka hendaklah berlindung dari fitnah tersebut.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, 
berkata:
Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda dalam keadaan Beliau menghadap ke arah timur: 'Sesungguhnya fitnah akan muncul disebelah sana, sesungguhnya fitnah akan muncul disana yang mana akan muncul dua tanduk setan'

HR. Bukhari, Muslim melalui Huzaifah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tegak menegak antara satu sama lain. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah niscaya akan terlekat padanya bintik bintik hitam. Begitu juga mana hati yang tidak dihinggapinya akan terlekat padanya bintik bintik putih hingga hati tersebut terbagi dua:
- Sebagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada.
- Maka sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bejana tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran,segala-galanya adalah mengikuti keinginan.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya tidak ada kaum wanita niscaya Allah akan disembah dengan sebenar-benarnya.

HR. Syaikhan melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila seseorang diantara kalian melihat orang lain memiliki keutamaan dalam hal harta dan rupa lebih darinya maka lihatlah orang yang lebih rendah daripadanya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
- Janganlah kalian berbicara dengan ucapan yang buruk,
- Janganlah kalian sindir menyindir,
- Janganlah kalian memperdengarkan khabar orang lain dan
- Janganlah sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain.
Sementara itu jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Jangan ada diantara kalian yang menjual atas jualan orang lain dan juga Jangan ada diantara kalian yang meminang terhadap pinangan orang lain.

HR. Bukhari, Muslim Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, 
berkata:
Sesungguhnya Nabi Saw melarang,
-Orang menjual kepada orang desa seperti orang Badwi, mereka menjual secara menipu, supaya nilai barang menjadi tinggi atau
- Seorang laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya, - Juga seseorang itu menjual atas jualan saudaranya.
- Jangan sekali-kali seorang perempuan berusaha melakukan sesuatu supaya saudara perempuannya diceraikan oleh suaminya, supaya dia dapat menggantikan tempat saudaranya itu atau merusak kehidupan suami isteri.

HR. Aisyah r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Manusia yang paling buruk dihari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah (orang yang suka menyebarkan fitnah). Orang yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain. Barangsiapa mempunyai dua wajah di dunia maka kelak dihari kiamat dia mempunyai dua lisan dari api Neraka.

HR. Ibnu Asakir melalui Ibnu Mas'ud r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
- Janganlah kalian takabur karena sifat takaburlah yang mendorong iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam.
- Janganlah kalian berkeinginan yang menggebu-gebu karena sesungguhnya keinginan yang menggebu-gebulah yang mendorong Adam untuk memakan buah terlarang dan
- Janganlah kalian dengki karena sesungguhnya kedua anak Adam (Qabil dan Habil) seorang diantaranya membunuh yang lainnya karena terdorong oleh rasa dengki.
Sesungguhnya semua sifat yang telah disebutkan tadi merupakan pangkal setiap perbuatan dosa.

HR. Bukhari, Muslim melalui Sa'd bin Abu Waqqash r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap orang Islam lain ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada orang-orang Islam kemudian diharamkan atas mereka disebabkan pertanyaannya.

HR. Thabrani melalui Abdullah Ibnu Busr r.a 
Rasulullah Saw bersabda: 
Bukan termasuk umatku, yaitu
- Pendengki,
- Pengumpat dan
- Peramal. Dan akupun tidak termasuk golongan mereka.

TENTANG HAID DAN NIFAS

HR. Bukhari, Muslim melalui Muadz bin Jabal r.a
Seorang perempuan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah r.a: Apakah salah seorang diantara kami harus meng-qadha Shalat sewaktu didatangi haid ?. Aisyah berkata: Apakah kalian dari golongan Haruriyyah ?. Jika kami menjalani haid pada zaman Rasulullah Saw maka kami diperintahkan mengganti Puasa dan tidak diperintahkan mengganti Shalat.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Rasulullah Saw biasanya berbaring dipangkuanku, sedangkan aku masih dalam keadaan haid kemudian Beliau membaca Al-Qur'an.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw memerintahkan salah seorang diantara kami yang sedang haid supaya memakai pakaian sebagai pengalas untuk menggaulinya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Asma' binti Abu Bakar r.a 
Seorang perempuan datang berjumpa Nabi Saw, kemudian berkata: 
'Pakaian salah seorang dari kalangan kami terkena darah haid. Apa yang harus dilakukannya ?. Beliau bersabda: 'Bersihkankan darah itu lebih dahulu, gosoklah dengan air kemudian bersihkan. Setelah itu bisalah menggunakannya untuk mendirikan Shalat'

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Ummu Habibah binti Jahsyin telah meminta fatwa dari Rasulullah Saw kemudian berkata: 'Aku ini perempuan yang berdarah Istihadhah yaitu darah penyakit' Maka Rasulullah Saw menjawab dengan bersabda: 'Sesungguhnya itu adalah darah penyakit maka hendaklah kalian mandi kemudian Shalat, malah kalian hendaklah mandi pada setiap waktu Shalat'

HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a 
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang berjinabah dan wanita yang haid tidak boleh membaca sesuatupun dari Al-Qur'an.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a 
Fatimah binti Abu Hubaisy telah datang menemui Nabi Saw lalu bertanya: 'Wahai Rasululah!, aku adalah perempuan yang berdarah Istihadhah yaitu darah penyakit maka aku tidak suci. Apakah aku mesti meninggalkan Shalat ?' Lalu Rasulullah Saw bersabda: 'Darah tersebut ialah darah penyakit bukannya haid apabila kalian didatangi haid maka kalian hendaklah meninggalkan Shalat. Apabila darah haid berhenti dari keluar maka kalian hendaklah mandi dan mendirikan Shalat'

TENTANG HAJI DAN UMRAH

Isi konten 1

TENTANG HALAL DAN HARAM

Isi konten 2

TENTANG HARTA

Isi konten 3

TENTANG HISAB

Isi konten 4

TENTANG HUKUM

Isi konten 5

TENTANG HUTANG DAN PIUTANG

Isi konten 1

TENTANG ILMU DAN ULAMA

Isi konten 2

TENTANG IMAM

Isi konten 3

TENTANG ISTINJA

Isi konten 4

TENTANG IZIN DAN SALAM

Isi konten 5

TENTANG JAMA’, QASHAR DAN QADHA

Isi konten 1

TENTANG JIHAD, SYAHID DAN SYUHADA

Isi konten 2

TENTANG JUAL DAN BELI

Isi konten 3

TENTANG JUNUB DAN JINABAH

Isi konten 4

TENTANG KALIMAH HIKMAH

Isi konten 5

TENTANG KIAMAT

Isi konten 1

TENTANG KURBAN

Isi konten 2

TENTANG MAKAN, MINUM DAN TIDUR

Isi konten 3

TENTANG MALAIKAT

Isi konten 4

TENTANG MANDI DAN WUDHU

Isi konten 5

TENTANG MASJID

Isi konten 1

TENTANG SURGA DAN NERAKA

Isi konten 2

TENTANG MATI, ROH DAN KUBUR

Isi konten 3

TENTANG MIMPI

Isi konten 4

TENTANG MU’JIZAT

Isi konten 5

TENTANG MUNAFIK DAN DUSTA

Isi konten 1

TENTANG MUSLIM DAN MUKMIN

Isi konten 2

TENTANG NABI DAN RASUL

Isi konten 3

TENTANG NABI MUHAMMAD SAW

Isi konten 4

TENTANG NAUNGAN DAN PERLINDUNGAN

Isi konten 5

TENTANG NAZAR

Isi konten 1

TENTANG NIKAH DAN TALAK

Isi konten 2

TENTANG NIKMAT

Isi konten 3

TENTANG ORANGTUA DAN ANAK

Isi konten 4

TENTANG PAKAIAN DAN PERHIASAN

Isi konten 5

TENTANG PATUNG DAN GAMBAR

Isi konten 1

TENTANG PRIA DAN WANITA

Isi konten 2

TENTANG RAHMAT

Isi konten 3

TENTANG RAMADHAN DAN PUASA

Isi konten 4

TENTANG REZEKI

Isi konten 5

TENTANG RUKUN ISLAM DAN IMAN

Isi konten 1

TENTANG SABAR DAN IKHLAS

Isi konten 2

TENTANG SAHABAT

Isi konten 3

TENTANG SAKIT DAN PENYEMBUH

Isi konten 4

TENTANG SHALAT FARDHU

Isi konten 5

TENTANG SHALAT DAN SEMBAHYANG

Isi konten 1

TENTANG SHALAT SUNAT

Isi konten 2

TENTANG SHALAT BERJAMAAH

Isi konten 3

TENTANG SHALAWAT

Isi konten 4

TENTANG SILATURRAHIM

Isi konten 5

TENTANG SUAMI DAN ISTERI

Isi konten 1

TENTANG SURAH

Isi konten 2

TENTANG SURGA DAN NERAKA

Isi konten 3

TENTANG SUTRAH ATAU BATAS SHAF

Isi konten 4

TENTANG SYAFA'AT

Isi konten 5

TENTANG TAKABUR DAN SOMBONG

Isi konten 1

TENTANG TAKDIR

Isi konten 2

TENTANG TETANGGA

Isi konten 3

TENTANG ULIL AMRI ATAU PEMIMPIN

Isi konten 4

TENTANG YATIM, FAKIR, MISKIN

Isi konten 5

TENTANG ZAKAT, INFAK, SEDEKAH

Isi konten 1

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين
Do'akan KAMI.
Semoga kami Beserta keluarga besar kami Senantiasa ada dlm Lindungan Allah SWT, diampuni segala dosa, diberi kesabaran, dipanjangkan umur, sehat-kaya-bahagia hingga akhir usia
Amiin